PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 116

MAGING GANAP KA, ARISTEO

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando: Ama, sabi po Ninyo sa akin na maging ganap po. Papaano po ba yaong maging ganap?

Ama: Maging ganap.

Aristeo: Maging ganap po ako?

Ama: Oo.

Aristeo: Papaano po ako magiging ganap?

Ama: Matalino.

Aristeo: Maging matalino.

Ama: Ummmph.

Aristeo: Magpakatalino ako. Kasi po, Ama, yaong, ang suggestion ko po kay Maning (Manuel de la Cruz), ano po, tumawag kanina po rito, natutulog po si Ka Apaz eh, eh ang sabi ko, yaong mga tapes po Ninyo, may mga kopya ako at nai-apply ko na sa Internet, yaon ang pakinggan ng mga tao, kung kayo ay bumisita rito o hindi ay i-play yaon para manariwa sa amin, sa mga dadalo, yaong Inyo po, yaong mga sessions noong araw. Maganda po sana kung ganoon. Kasi, iilan-ilan na lang po itong regular na nagpupunta rito eh. Ano po, Ama?

Ama: Tama.

Aristeo: Kaya lang, kailangan namin na kunin ang mga addresses ng mga tao rin para pa-inform sila na magpunta rito kung araw ng Sunday.

Ama: Tama.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pakikipag-ugnay noong 2010-07-18.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag116.htm

http://aristean.org/pahayag116.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-19
2014-01-19


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.