PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 115

ANG TOMBOY AT ANG BAKLA

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando: Ama, mayroon pong mga tanong na, mayroon pong ilang katanungan dito, ano po? Halimbawa ay yaon po sa mga bakla at mga tomboy. Alam ko po na sinabi Ninyo na ayaw po Ninyo ng bakla o tomboy. Tama po ba iyon, Ama?

Ama: Tama.

Aristeo: Ngayon, ang sagot ko na lang po sa kanila kung bakit, ay parang sakit po iyon na kailangan ng isang tao na may pagkabakla na parang i-bear yaong sufferings.

Ama: Oo.

Aristeo: Parang sakit yaon. Halimbawa, ipinanganak na mayroong physical deformity. Isang pagsubok iyon ng Diyos sa tao o sa magulang. Eh sabi ko ay tanggapin yaon ng isang tao at paglabanan niya ang pagiging bakla o pagiging tomboy. Hindi tulad ngayon na parang nagmamalaki pa yaong mga tao na sila ay bakla o tomboy. Hindi ba ganoon ang nangyayari? Parang ipinagmamalaki pa.

Ama: Ganoon nga.

Aristeo: Maraming salamat po sa pagbibigay Ninyo ng pagkakataon na ito. Kasi po ay dalawang araw ng linggo lang ako naririto. Sa Huwebes po babalik na ako ng Australia at hindi ko alam kung kailan ako mapapabalik dito.

 

Transcription ito na galing hindi inaasahang pakikipag-ugnay noong 2010-07-18.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag115.htm

http://aristean.org/pahayag115.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-19
2014-01-19


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.