PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 114

ANG ILALABAS SA MUNDO

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando: Ama, ... na magbabawas po ng tao. Nabasa ko po sa Revelation, chapter 9 verse 18 na one-third of men will be killed. Ngayon, of men po iyon. Akala po ng .., one-third of mankind,another third maybe women and children. So ang matitira na lang sabi po ninyo noon, one-third na lang ang matitira. So kung six billion po ang tao ngayon sa mundong ito, ang matitirang tao sa mundong ito ay two billion. Eh parang ito po ang population ng mundo noong 1950. Tapos nagkaroon tayo ng population explosion. Ang sabi ko, sa halip na dumami ang population ngayon ay bababa pa dahil sabi sa amin ni Ama, sabi kong ganyan, ay for every seven na ipapanganak, anim ang mamamatay, at yaong isang mabubuhay ay magiging mabalasik. Kaya iibigin pa kaya ng tao na mag-anak kung ang kanyang anak ay mamamatay lang o kung mabuhay man ay magiging mabalasik? Kaya uunti nang uunti ang tao po. Yaong ang sabi ko. Tama po ba yaong explanation ko?

Ama: Tama.

Aristeo: Yaong ano po ba, sa bandang year 2200, na sinabi ninyong 200 years later, kapagka wala na po bang tao dito sa mundo o iilan na lamang yaong taong matitira?

Ama: Pagka iilan na lang.

Aristeo: Iilan na lang po iyon. Saka ibabalik yaong mga hinugot ng mga aliens po na mukhang palakang Araneta po ano? Inilabas na mundong ito. Ngayon po, ang tanong ko ay ano po ang itsura ng mga ibabalik dito.

Ama: Magaganda.

Aristeo: Ano po ang itsura nila? Halimbawa po, kinuha ng thirty years old, babalik po ba iyon na thirty years old pa rin?

Ama: Bata.

Aristeo: Ah bata. Gaano kabata po?

Ama: Bagong anak.

Aristeo: Iaanak po ba sila noong mga taong maiiwan dito?

Ama: Oo.

Aristeo: I see. Di unti-unti rin po ang pagbabalik sa kanila?

Ama: Oo.

Aristeo: Kailan po ba yaong pagkukuha noong 144,000 na iyon?

Ama: Malapit na.

Aristeo: Malapit na. Sabay-sabay po ba silang ... Alam ko po, mga kaluluwa iyon, palagay ko, para mailabas at magkakasya kung anuman. Siguro physically, ganoon. Ano po ba ang itsura nila?

Ama: Magaganda.

Aristeo: Kapagka ibinalik. Ayon. Tapos sila po ang magpapasimula po nitong muli ng mundong ito.

Ama: Ummmph.

Aristeo: At dadami. Tapos yaong children of the descendants, sila po ang magpapasimula nitong mundong ito, at magkakaroon ng kapayapaan ng one thousand years. And then after one thousand years, saka ibabalik si Satanas po para subukan, o subukin, itong mga descendants of the chosen people. Tama po ba iyon?

Ama: Tama.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pagkikipag-ugnay noong 2010-07-18.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag114.htm

http://aristean.org/pahayag114.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-19
2014-01-19


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.