PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 113

MENSAHE NI AMA PARA SA BUONG MUNDO

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando: May mensahe po ba kayo, Ama, para po sa mundo po? O sa mga miyembro?

Ama: Mayroon.

Aristeo: Ano po ang masasabi po ninyo?

Ama: Kailangang magpakabuti.

Aristeo: Paano po?

Ama: Kailangang magpakabuti.

Aristeo: Magpakabuti na. Iwasan na ang paggawa ng pagkakasala.

Ama: Oo.

Aristeo: Magpakabuti na. Ang tao ay magbago na, ganoon din ang mga miyembro. At magpakabuti na. Tama nga po dahil sabi Ninyo, hindi kukunin yaong masasama. Kailangan po yaong buti po, perfect po?

Ama: Ummmh.

Aristeo: Ang sabi po, para bang perfect. Walang bahid-dungis po.

Ama: Tama.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pagkikipagniig noong 2010-07-18.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag113.htm

http://aristean.org/pahayag113.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-19
2014-01-19


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.