PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 111

BAKIT NAGHIHIRAP ANG BAYAN?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Bakit naghihirap ang bayan?  Ang paghihirap ng bayan ay nagmumula sa pakita ng mga tao.  Ginigising kayo ng inyong Panginoon, datapwat hindi kayo mangagising.  Ang pagwawala sa sarili ang siyang puno at dulo ng lahat ng nagaganap.

Bakit kayo naghihirap?  Iyong tao na hindi ikinakasal, naghihirap datapwat ngayon ay hindi na uso ang kasal.  Kahit saang lugar ay mayroong nagsasama na hindi kasal.  Kahit saan kayo tumungo, kahit saan kayo pumaroon, uso na ang “live-in”.  Iyan ay ipinaghihirap ng bawat bahay.  Iyan ay ipinagdaralita.  Ginigising ang lahat, dapatwat hindi magising.  Hindi Ko kasalanan sapagkat ang mga tao, ginigising Ko man sa mubit, ayaw naman magising.

Hindi Ko kasalanan sapagkat ang mga tao, ginigising Ko man sa mabuti, ayaw naman magising.  Ang lahat ng bagay ay Aking nagagawa datapwat ang kasalanan ng tao, ang tao, ay hindi ko mapipigil sapagkat binigyan Ko ang tao ng sarili nilang pag-iisip.  Binigyan Ko ang tao ng laya na mag-isip ng mabuti at masama.  Ang mabuti ay nasa kanilang panig ng kanilang kabataan.  Datapwat sa kanilang pagtayo sa sarili, pagtanda na, ang ibig Ko bagang sabihin, nasa kanya ang buti.  Nasa kanya ang sama.  Ang lahat ng iyon ay kanyang saklaw, ngunit iilan lang ang nagpapakabuti.  Ang lubhang marami ay nalululong sa kasamaan.  Hindi Ko kasalanan.  Pakaisip-isipin ninyo.

 

Transcription ito na galing sa Talaan ng Buhay para sa 1992.  Sinabi ito ni Ama noong 1991-12-23.

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag111.htm

http://aristean.org/pahayag111.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-19
2014-01-19


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.