PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 110

ANG MGA NASA IMPIYERNO

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama: Ngayon, ang larawan naman ng nandidito sa Impiyerno: Maagnas-agnas na talagang hindi mo mahula kundi talagang mabaho, na maiitim at wala nang ginawa kundi umiyak at sumigaw sa araw at gabi. Walang araw naman. Walang liwanag. Puro dilim. O eh yaon ay siguro ay hindi na mag-aabot ang kilay. Magpapatong na iyon.

(Everyone laughed)

Ama: At saka siguro eh, siguro ay hindi na origansa ang tingin kundi kulduroy.

(Everyone laughed)

Ama: Ayan ang itsura ng mga bagay-bagay.

Ang mga mahihilig sa babae ay pirming nag-aapoy ang kanyang pagenday. Ang mahilig sa lalaki, pirming may nakasupalpal na apoy.

(People laughed)

Ama: Walang biro iyon.

Anita Pasion: Eh yaong palaging nag-iisip po ng ganoon?

Ama: Aba, ganoon nga. Walang hinto. Nandodoon ang apoy.

Ito namang mga masusungit eh walang hinto ng kaaway-away sapagkat sa kanyang akala ay malamig-lamig ang kanyang kinaroroonan ay hindi gustong magpalapit at walang hinto na talaga. Walang katahimikan. Parang loob ng bulkan. Masahol pa.

Anita Perez: Laging balisa, Ama?

Ama: Balisa pa? Walang katahimikan ni kahit na gatiting. Kung papaano kayong napapaso ang daliri sa apoy na walang hinto ng kawawagayway ng kamay, ganyan sa lahat ng sandali. Wagayway nang wagayway.

Iyang lubhang mahihilig, iyang lubhang mahihilig sa mga materyal na bagay, walang hinto na kakakabit ang mga ahas(?) at daga na nag-aapoy. Wala iyan.

Guillermo: Kawawa po pala ang babaero.

Ama: Pareho eh. Wala Akong mailalarawan sa inyong ganda. Wala Akong mailalarawan sa inyong katahimikan. Kung papaano kayong nakakikita ng nasa gitna ng putukan na nagsasalimuot ang bala, kung paano nagkakagulo ang mga tao, hindi malaman kung saan susuling, ganoon ang makikita ninyo at masahol pa sapagkat walang lugar na hindi apoy. Kung papaano ang inilalarawan Ko sa inyong ganda ng mga paparoon sa piling ng Anak ng Tao, ganoon kapangit naman ang makikita ninyo: mga usling mata, lubog ang pisngi, mga bungo at maiitim na nakapanririmarim. Hindi Ko alam ieksplika. Huwag na ninyong pangarapin pang marating. Pangarapin ninyo na maging kabilang sa mga papalarin na makasama ng Kordero ng Diyos sa Bagong Jerusalem.

Anita Pasion: Yaong second coming of Christ po at saka Last Judgment, one and the same po iyon?

Ama: Oo. Iisa iyon.

 

Transcription ito na galing sa m43a

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag110.htm

http://aristean.org/pahayag110.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-12
2014-01-12


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.