PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 109

ANG MGA NASA LANGIT

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Anita Pasion: Kasi nagdiskusyon kami kay Sonny noon tungkol diyan. Eh sabi niya, iba na ang composition noong katawang iyan on the Last Judgment.

Ama: Talagang maiiba.

Anita: Ah, maiiba din po, Ama?

Ama: Talaga. Mangagsusuot na kayo ng puti at kayo ay magniningning kung kayo ay banal. Hindi ba ito ay isang bahagi ng pagkakaiba? O, at ang iba naman na maraming kasalanan ay magiging maitim na tila bulok. O, na umaalingasaw ang baho. O, di mayroon ngang kaningningan. Magiging puti ang iyong kasuotan. At ang mga tagulanit ninyong damit ay magiging magaganda at makikinang. Samakatwid magkakaroon nga ng pagkakaiba. At ang inyong mga nakakunot na noo at magkakaabot na kilay ay magiging maaliwalas. O. At ang inyong mga kulu-kulubot o origansang balat ay magiging seda-skin.

(Everyone laughs including Ama)

Anita: Pero hindi na flesh na iyon, Ama.

Ama: Hindi na.

Anita: Soul na iyan.

Ama: Hindi na. Wala na kayong tatrabahuing magbitbit ng bag at sapatos.

Anita: Just praise the Lord.

Ama: Wala na kayong mga balot-balot sa bag na kung anu-ano pang mga pinangingilagan sa holdupper.

(Anita Pasion laughed)

Anita Perez: Wala nang pakilay-kilay.

Ama: Wala nang paguhit-guhit ng kilay. Wala nang paitim-itim ng buhok. Magiging mga kutis-porselana.

Anita Pasion: Eh yaong buhok ho, pare-pareho din?

Ama: Pare-pareho ba.

Anita Pasion: Wala ng babae at lalaki?

Ama: Mayroon.

Anita Pasion: Ah, mayroon pa rin?

Guillermo: Hiwalay po ang babae at lalaki?

Ama: Bakit maghihiwalay? Iisa lang ang damdamin. Hindi na ninyo makikita yaong bundok na kambal. Wala na kayong makikitang pagenday. Wala na kayong kili-kiling bugtong. Wala na. Wala na kayong nalalamang gawin noon kundi mangagsaya at mag-awit. Magpuri sa Diyos. Magpatirapa. Wala na kayong makikitang dilim. Wala ng kulay itim. Wala ng suliranin. Wala ng gutom at wala ng uhaw. Pawang kasiyahan. Iyon ang larawan ng mga magiging taga-Bagong Jerusalem.

Anita Pasion: Itong Bagong Jerusalem po, iyon ba ang pinakahuli ng paglalagyan sa mga talagang worthy?

Ama: Ummph.

 

Transcription ito na galing sa m43a

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag109.htm

http://aristean.org/pahayag109.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-12
2014-01-12


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.