PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 108

HINDI NA MAKAHIHINGI NG KAPATAWARAN

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Anita Pasion: Dinugtungan ko pa rin iyan na at the point of death, sabi ko, 40 days after that, makahingi pa yaong kaluluwa ng forgiveness, patawad ng kasalanan.

Ama: Huwag mong ipinaliliwanag iyon, Anita. Huwag mong ipinaliliwanag iyon. Itinatanong mo ba sa Akin kung bakit?

Anita: Bakit po?

Ama: Maraming tao ang magkakasala.

Anita: Bakit po, Ama?

Ama: Aba, hindi na magsisisi ng kasalanan. Hihintayin na yaong mamatay at saka manghingi ng tawad hanggang apatnapung araw. Huwag na. Huwag mong ipinaliliwanag yaong mga bagay na makapagpapatisod. Matitisod tayo riyan eh.

Anita: At inexplika ko sa kanya na ang Purgatory na sinasabi na iyon, hanggang sa Last Judgment. Eh wala iyong Purgatory na iyon, sabi ko. Kaya yaong 40 days after death, sabi ko, 40 days lang iyan. Hindi yaong stretched of time na hanggang sa Last Judgment.

Ama: Forty days hindi para kayo ay patawarin. Hindi iyon. Mali yaong paliwanag mo. Hindi para kayo ay patawarin. Forty days ang hinihintay upang malaman ninyo kung dapat pa kayong ianak pa uli o kayo ay dapat na lang maghintay ng inyong sintensiya. Sapagkat kapagka 40 days after death na sinasabi mo eh mayroon pa kayong tsansa na manghingi ng tawad, wala nang mahuhulog sa Impiyerno. Eh hindi totoo iyon. Marami ang mahuhulog sa Impiyerno at kakaunti ang makakaakyat sa Langit.

Guillermo: Mayroon po kayong nasabi, Ama, na sa loob ng apatnapung araw ay binibigyan ng pagkakataon makolekta ng isang kaluluwa ang mga parte ng katawan.

Ama: Alin?

Guillermo: Mga parte po ng katawan.

Ama: Tama. Hindi sa loob ng (apatnapung araw) ... Tatlong araw lang iyon, Guillermo. Kaya kahit na ang katawan ng tao ay sinunog, pagdating ng Huling Araw, buo ang katawan na makikita.

Anita: Pero yaong katawan na iyon po ay kagaya ng katawan namin?

Ama: Ummmph.

 

Transcription ito na galing sa m43a

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag108.htm

http://aristean.org/pahayag108.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-12
2014-01-12


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.