PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 107

SINO ANG MAKAPAGLALAPIT
SA ATIN SA DIYOS?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Guillermo:  Eh puwede rin pong tawagan si San Pedro para kami ay tulungan sa pagpapalaganap?

Ama:  Puwede ba.  Puwede nating tawagan iyon.  All right, sino ang hindi nakakaintindi sa inyo?  Guillermo, nakuha mo?  Filomeno, nakuha mo?  Opo?  Beigno nakuha mo?  Yaong mga lalaki lang ang tinatanong ko.  Ikaw Cecilio, nakuha mo?  Naintindihan ba ninyo?  Ano ba kayo, napipi na?

Benigno Santos:  Sa amin pong mga sarili, Ama, na walang tulong kagaya ng Inyong kapatid, yaon po bang mga santong iyan kagaya ni San Pedro, San Juan, at puwede namin tawagin at hingan ng tulong?

Ama:  Sure.

Benigno:  Upang malapit kami sa Inyo?

Ama:  No.

Benigno:  Sa ibang pangangailangan natin.

Ama:  All right.  Sa ibang pangangailangan, talagang puwedeng-puwedeng-puwede ninyong tawagan.  Alam ba ninyo kung sino ang dapat ninyong  hingan ng tulong upang kayo ay malapit sa Diyos?  Ha?  Kayo bang lahat ay nagtatanong?

Mga tagapakinig:  Opo, Ama.

Ama:  Wala kayong dapat hingan ng tulong upang kayo ay malapit sa Diyos kundi ang inyong sarili.  Walang sinumang makapaglalait sa inyo sa Diyos maliban sa inyong sarili, sapagkat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, kung ang doktor ay nagbibigay ng gamot ay kayong pasyente ay hindi umiinom ng gamot, hindi kayo gagaling. 

                    Alam ba ninyo, mga anak, kung ano ang Aking ginagawa lamang para sa inyo?  Hindi Ko kayo matutulungang lumapit sa Diyos.  Ako na mismo ay hidni makagagawa ng tulong sa inyo upang kayo ay malapit sa Diyos.  Ang ginagawa Ko  lamang sa inyo at tanging papel na ginagampanan Ko, magturo ng daan papunta sa Diyos.  Okay, nakuha mo, Benigno?  Sapagkat, mga anak, kung Ako, sa San Pedro, si San Juan, si San Pablo, o sinuman ay makagagawa ng paraan para kayo ay malapit sa Diyos, dinsin sana hanggang ngayon, narito pa si Teodolfo.  Nakuha mo ba?

Anita Perez:  Di ang katugunan po noon, Ama, ay Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.’

Ama:  Yeah.  Naku, bakit ba Ako nakapanagalog?  Nabigla Ako na naman.

Guillermo:  Tulad po ng sinasabi Ninyo na walang ibang makapagbubukas ng pinto ng langit ...

Ama:  Yeah.  [people laughed]  Teka.  Naku.  Nabibigla Ako.  Ginugulat kasi ninyo Ako eh.

Anita:  Sa katuwaan ninyo, Ama.

Ama:  Eh talagang hindi Ko sinasadya, mga anak.

Anita:  Natututo ang Inyong mga anak.

Guillermo:  Nasa amin po ang susi ng Langit?

Ama:  Kayo ang susi.  Itinuturo Ko lamang ang paggamit ng susi.  Kung patuwad o patayo o patagilid.  Datapwat ang buksan Ko para sa inyo ang Langit ay hindi.  Ang magbubukas ay kayo.  Itinuturo Ko lamang ang daan datapwat kung ayaw ninyong sumunod sa Aking himatong, eh, mga anak, ikinalulungkot Ko.

Guillermo:  Di fake mo yaong susi ni San Pedro?

Ama:  [Ama laughed]  Hindi peke iyon, Guillermo.

Guillermo:  Eh hindi po, para sa aking gamitin.  Para sa kanya lang po iyon. 

Ama:  No, puwede ninyong gamitin.  Ano ang itinuturo ni San Pedro?  Eto ang susi.  Ano ang susing itinturo ni San Pedro?  Ito ang paraan ng pagpapakabanal.  Kung gagawin mo ay magiging banal ka.  Pero kung hindi, hindi ka magiging banal.  Ang susi ni San Pedro ay hindi peke.

Guillermo:  Ang sinasabi ko pong peke ay yaong sa karo(?).

Ama:  Teka muna.  Huwag mo na munang isama yaong sa karo(?).  Malayo tayo roon eh.  All right.  Tama, tuwid and susi ni San Pedro.  Narito ang aking susi  Gamitin mo.  Pero, po Diyos pos santo todo podo roso, itinapon and susi ni San Pedro.  Paanong makapagbubukas iyon?  Hindi.  Katulad ni Teodolfo.  Itinapon ang susi ni San Pedro.  Nangangahulugang ayaw niyang gamiting iyon, hindi ba, Benigno?

Anita:  Samakatwid po, Ama, siya ang pina-San Pedro sana.

Ama:  Hindi naman.  Hindi naman.  Kayo, mga anak, ano itong ibinibigay Ko sa inyo?  Susi.  Susi.  Susi ito na kung gagamitin ninyo ay makapagbubukas kayo pero kung itatapon ninyo ay makapagbubukas kayo pero kung itatapon ninyo ay wala kayong mabubuksan.  Hindi ba, mga anak?  Yaong susi ng karne norte, nakakabit sa lata.  Pero kapag naiwala ninyo, hindi na magagamit yaong susi.  Kaya ang kailangan, heto mga anak, ang susi at ganito ang paraan ng paggamit. 

                    Pero katulad naman ni Ceferino.  Bibigyan Ko kayo ng halimbawa.  Si Ceferino, Benigno, kung maghasa ng kutsilyo, tayong hasaan ang ikinikiskis.  Sabi ni Reneliniyindi at ng kanyang asawa, hindi ganyan ang paghahasa.  Yaong kutsilyo ang ikiskis mo.  Ah hindi.  Humanap ng patungan ng kutsilyo, hinawakan ang hasaan ang siyang ikinaskas.  Samakatwid, baligtad na gamit ng susi.  Ha?  Hindi ganoon, mga anak.  Ang paraan ay itinuturo ko sa paggamit at ang susi ay Aking iniaabot.  Kayo nga lamang ang magbubukas.  Kaya, mga anak, ang sabi nga ni Reneliniyindi, ‘O, Mang Inong, matalim na ba ang hasaan?’ 

[Ama and people laughed]

Ama:  Eh paano nga eh ang ipinangkikiskis sa kutsilyo ang hasaan.  Hindi yaong kutsilyo ang ikinikaskas sa hasaan.  Kapag sinabi mo kay Ceferino, huwag mong pakalingit-lingitan iyan at gagawin mo palang tangkay, baka lumuwag, lalong kakayasin nang kakayasin nang luminggit at ipapasak sa palakol at saka lalagyan ng ansal.

[People laughed]

Ama:  Ganoon si Ceferino eh.  Ganyan ang ugali ni Ceferino, mga anak.  Kayat talagang sila ni Reneliniyindi ay hindi magkakasundo. Walang kawala kay Ceferino eh.  Pag nagpukpok ng pako sa sahig at ang pako ay tumilandang, ‘Napakadulas namang martilyo ito.’  Ayun.

 

Transcription ito na galing sa m43a

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag107.htm

http://aristean.org/pahayag107.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-11
2014-01-11


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.