PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 102

ANG PURGATORYO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Anita Pasion:  Ama, pinapatanong ni Ricardo (asawa niya), dahil iyan na naman ang umpisa ng discussion namin kaninang umaga.  Tungkol diyan sa Purgatoryo.

Ama:  Walang Purgatoryo.

Anita:  Wala nga ho, ang alam ko.

Ama:  Wala.

Anita:  Eh, nagkuwan kami.  Nagreperensiya kami sa Bibliya at nagreperensiya kami sa nobena at All Soul’s Purgatory na nabibili doon sa Catholic Trade School o maski anong catholic branches na nagtitinda ng mga nobena.  Eh ngayon, maraming kino-quote doon sa Corinthians, sa Saint Paul, doon sa Book of Maccabbeen.

Ama:  Huwag na nating pag-usapan iyan, Anita.  Wala namang kabuluhan iyan eh.  Dati mo nang alam na walang Purgatoryo.

Anita:  Alam ko nga ho iyon.  Ngayon, di sinabi ko naman sa kanya ...

Ama:  Bakit kailangan pa kayong purgahin kung kayo ay patay na at kailangan pa kayong lagyan ng supositoryo?  Naku!

Anita:  Eh sabi ko ho, sa Bibliya, walang sinasabi o tinutukoy na word ...

Ama:  Walang sinasabi sa Bibliya.

Anita:  Word na Purgatory.  Iyon, creation of the Catholic Church lamang yaong word na Purgatory.  Sila na ang nag-i-interpret niyan, sabi ko.  Dahil paraan isa niyan, paraan din ng income ng church, sabi ko eh.  Ang sagot sa akin ...

Ama:  Bakit ka naman kasing magsalita eh.  Diretso eh.

Anita:  Sabi niya sa akin, kalaban ko daw ang church.

Ama:  Oo, ‘ka mo.

Anita:  Hindi naman lahat ng bagay, sabi ko.  Iyon lamang maling itinuturo, iyon naman ang itinutuwid ko dahil sa pag-aaral ko po sa Inyo, Ama.

Ama:  Walang Purgatoryo.  Ang nasa Bibliya, Langit at Impiyerno.  Sapagkat ang nasa Bibliya ay Langit at Impiyerno, wala kundi Langit at Impiyerno.

 

Transcription ito na galing sa m43a 85%.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag102.htm

http://aristean.org/pahayag102.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-07
2014-01-07


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.