PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 101

SANTO OLYO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ano ang gagawin natin ngayon?

Anita Perez:  Magpapahid po ng Santo Olyo.

Ama:  Magpapahid ng Santo Olyo.  Ano ba ang ibig sabihin ng Santo Olyo?  Yaan ay nagdaan na sa ating leksiyon.

Anita:  Banal na Langis po, Ama.

Ama:  Banal na Langis nga.  Pero pampa...

Manuel de la Cruz:  Pampahaba po ng buhay.

Ama:  At?

Manuel:  Pag-alis ng kasalanan.

Ama:  At?  Ano pa?

Romeo Apache:  ? sa kanyang sakit, karamdaman, masamang espiritu.

Anita:  Pampahaba ng buhay.

Ama:  Hindi ka naman yata namimili ng sinasabi eh.  Pipiliin mo ang sinasabi.  Pampa... alis ng pagkakasala, pampahaba ng buhay, at pampaigsi ng buhay kung talagang kailangan na.  Pampaano ng hirap?

Manuel:  Para maibsan po ang hirap.

Ama:  All right.

(0:43-1:54)

 

Ama:  Pagkatapos mong makapagpahid ng Santo Olyo, bigyan mo ng kapangyarihan na makapagpahid si Aristeo (Fernando) at si, at si Eduardo (Soriano) nang sila’y makapagpapahid ng kanilang kinaroroonan.  Malayo si Aristeo.  Malapit si Ricardo este.  Bigyan mo ng kapangyarihan.

                    Ang pagbibigay ng kapangyarihan, bigyan mo ng ..., kamayan mo ng kanang kamay, sabay krus.

Manuel:  Sa palad po?

Ama:  Oo.  Pagkatapos lagyan mo , bigyan mo ng Santo Olyo.

Manuel:  Opo.

Ama:  Okay.

(7:20-8:09)

 

Ama:  Ang pagpapahid ng Santo Olyo, susubuan mo muna ng ostiya, iinumin ng alak, at saka mo papahiran.

Manuel:  Ama, sa huli na po ang pagpapahid?

Ama:  Oo.

(8:55-9:09)

 

Transcription ito na galing sa u07a.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag101.htm

http://aristean.org/pahayag101.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-07
2014-01-07


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.