PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 092

ISA LAMANG ANG ASAWA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Dati ba?  Dati ba?  Hindi mangyayaring mag-asawa ng sampu na ang bawat matutop na babae ay asawa.  Hindi.  Talagang ganoon ngunit ano ang (?).  Parang hayop.  Sa hayop lamang nangyayaring dapt na mangyari ang mga bagay na yaon. 

                    Kaya nga ang tao’y natutong umibig upang umibig lang sa iisa.  Okay. 

                    Ito ang ating aral na hindi gusto ni Angelina sapagkat hindi aral aniya ng Diyos.

Angelina Soriano:  Hindi po, Ama.  Naligaw lang ako noon.  Si Ama naman, o.  Naligaw lang ako noon, Ama.  Kaya ...

Ama:  Ito ay aral ng Diyos.  Umibig ka sa isang tao hanggang ikaw ay mamatay.  Okay ba?

                    Ano ang pag-ibig na dalawa?  Ano ang pag-ibig na tatlo?  Makaiibig ka ba sa Diyos nang lalo at higit sa lahat kung ang pag-ibig mo ay lima?  Kung ang pag-ibig mo ay tatlo?

Tagapakinig:  ?

Ama:  No, sapagkat ang iibigin mong diyos ay lima.  Ang iibig mong diyos ay tatlo.  Ilan ang Diyos?

Mga tagapakinig:  Isa lang po.

Ama:  Isa.  At ang sinasabi ay ganito: Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat.  Eh lima ang diyos mo.

Anita Perez:  ?

Ama:  Hindi.  Matuwid yaon.  Diyos yaon.

Angelina:  ? tao lang po yaon.

Ama:  No.  Ang pag-ibig sa pineapple juice.  Ang pag-ibig sa coconut juice.  Ang pag-ibig sa juicy fruit.  Ang pag-ibig mo sa lahat ng diyos. 

                    Ang sagot sa Akin ni Angelina eh gusto ko pong lahat iyon.  Ngunit iisa ang tunay na Diyos.  At sa ang ibigin mo nang lalo at higit sa lahat, gayundin ang pag-ibig sa isang babae.

 

Transcription ito na galing sa j01b, 0:02-3:43

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag092.htm

http://aristean.org/pahayag092.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-05-01
2013-05-01


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2013. All rights reserved.