PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 091

ANG PAGBIBINYAG©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Tagapakinig:  Sa Bagong Taon po, Ama, saan po (?)?

Ama:  Bagong Taon?  Sa simbahan.  Kung gusto ninyong magkaroon pa kayo ng binyag sa dugo.  Buhat sa Kapaskuhan na itinuturing ninyo na Pasko ng Panganganak na a-25, ikailang araw ang Bagong Taon?  Kasali yaong kapanganakan.

Dalawang tagapakinig:  Pito.

Ama:  Pito ba?

Anita Perez:  Pito po.  Kung a trenta’y uno ...

Tagapakinig:  Ah, walo.  Walo.

Ama:  Walo.  Ikawalo ang a-promero.  Ano ba ang ibig sabihin ng Bagong Taon?

Tagapakinig:  Naghihiwalay ang taon.

Ama:  Sino ang naghihiwalay?

Tagapakinig:  Nagpapalit po ng taon.

Anita:  Nagsisimula ng unang araw ng ...

Ama:  Ang ibig sabihin ng Bagong Taon – tingnan nga ninyo iyan – Bagong Tao.  Iyon – noong unang panahon, walang bilang ang taon.  Kaya walang Bagong Taon.  Bagong Tao.  Ang ibig sabihin noon.

                    Samakatwid, iyon ang tinatawag ninyong pagbibinyag.  Ikawalong araw.  Naiintindihan ba ninyo iyon?  Papaano ang binyag noong unang araw o noong unang panahon?  Ang binyag-buhos para kay Jesus na nalalaan ninyo ay malaki na Siya.  Magsisimula nang mangaral sa Ilog ng Jordan.  Yaon ang binyag-buhos.  Ano ang – ngayon, pinag-utos sa Israel, ang lahat ng batang isinilang, kailangan, binibinyagan sa loob ng walong araw.  Ikawalong araw ng kanyang kapanganakan.  Iyan ang pagbibinyag, ha?  Ngayon, papaano ang pagbibinyag?  Binyag sa dugo.  Yaong pagtutuli.  Naiintindihan ninyo?  Pagtutuli.

 

Transcription ito na galing sa n04b, 11:21-13:57

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag091.htm

http://aristean.org/pahayag091.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-02-01
2013-02-01


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2013. All rights reserved.