PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 089

GULO SA PILIPINAS©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Unahin natin sa ating sarili ang pagbabalik-loob at tayo ay manalangin ng buong kataimtiman at buong katapatan sa ikapagbabalik-loob ng ating kapwa-tao.

               Magkaroon ang binansain ng Pilipinas ng kapayapaan.

               (Song, “Since I don’t have you” played in background starts by a neighbor.)

               Ibig Kong ulitin sa inyo na kapag talagang ang gulo sa Pilipinas ay nagpatuloy, magkakagulo na ang buong daigdig at hindi ang bansang Pilipinas lang.

               Kung baga sa lamparang ilawan, ano ba yaong lampara?

Roman Enriquez:  Parang gasera ho.

Tagapakinig:  Parang gasera.

Ama:  Gasera.

Benigno Santos:  Gasera.

Ama:  Ngayon, itong lamparang ito, ang mitsa ay Pilipinas.  Kapag nasindihan ang mitsa, gumagana na ang buong lampara.  At kapagka nagpatuloy ang kaguluhan sa Pilipinas, magkakagulo na sa buong daigdig, at hindi na magkakaroon ng katapusan ang kaguluhan, hanggang sa malipol, umunti ang tao.  Iilan na lamang ang matitira.

               Kaya kayo eh habang may panahon pa, habang may panahon pa ay asikasuhin na ninyo ang paglilinis ng inyong sarili.  Sapagkat kung dumating ang takdang oras na kayo’y marumi, nariyan na, mga anak, ang inyong bisita.  Ang inyong panauhin ay narito na sa hagdanan.  Saka pa ba ninyo pupulutin ang mga kalat sa inyong bahay katulad nang nakikita Ko sa karamihan?  ‘Pag may darating na bisita, hindi nalalaman kung kailan, dadatnang may nakalatag na banig, may nakaladlad na kumot, at mayrooong nakakalat na unan ay dadamputin ng walang tiklupan.  Hagis dini sa kuwarto.  Hagis diyan.       

               (Song seems to have finished.)

               Pero tandaan ninyo, mga anak, tandaan ninyo, mga anak, kayo rin ang malilito kung gayon ang iyong gagawin sapagkat ang mga bisita ninyo kapag dumating, dito sa loob ng bahay na ito matutulog at hindi aalis sa bahay ninyo.  Kayat makikita rin bagaman itinago ninyo ang inyong mga sukal o basura, makikita rin nila at masasabi rin nilang, ‘napakababoy ng naninirahan sa bahaying ito, sa tahanang ito.  Napakalinis ng salas datapwat napakagulo ng kuwarto.’

               Mga anak, nang panahong una-una, palatandaan ng mga binata sa dalaga, kapag ang kuwarto o punda ng unan, o ang ilalim ng inuman at tatapayan sa batalan ay marumi, anuman ang linis ng inyong pamamahay, uurungan ka ng nanliligaw sapagkat ang paglilinis mo ay pakitang-tao lamang.

               Ganito ang ating buhay.  Ganito natin dapat linisin ang ating pagkatao.  Hindi lamang ang panlabas nating kaanyuhan ang ating lilinisin kung hindi yaong ating mga puso at kalooba’y kinakailangang busilak sa kalinisan.

               ‘Ayaw ninyong marurumihan, pinggan ninyong kinakanan.’  Yaon ang sinabi ni Jesus, ‘Ayaw ninyong marurumihan, pinggan ninyong kinakanan.’  ‘Yaong inyong pananamit, binabayaang luminis ngunit yaong nalilingid na hindi ninyo nasisilip, binabayaang dumungis.’

               Naiintindihan ba ninyo ang sinasabi Ko?  Maingay kasi eh.  Sinasabayan tayo eh.

 

Transcription ito na galing sa r01a, 38.51-44:01

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag089.htm

http://aristean.org/pahayag089.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-11-10
2013-02-01


Revision: 1

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.