PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 088

PAGPILI NG BUTI AT SAMA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ngayon, ano ngayon ang masasabi ninyo?  Mawawala nga kaya ang demonyo?  Wala nang makasagot.

Marcial Aguila:  Nasa sa Inyo po iyon, Ama.

Ama:  Ano ba ang demonyo?

Marcial:  Tukso.  Kasamaan.

Ama:  Kasamaan.

Marcial:  Pagkakasala.

Ama:  Pagkakasala. 

                    Alam ba ninyo, mga anak, na mayroon kayong utang na loob sa pangit?  Kayong magaganda?

Marcial:  Ah, alam ko na ho.

(Tumawa ni Marcial.)

Tagapakinig:  Sapagkat kung walang pangit ...

Ama:  Hindi makikita yaong maganda.  Magkakamukha kayong lahat, ha? 

                    Ngayon, kailangang mayroong maliit at malaki na sapatos para makita kung alin ang magiging sapat na kahustuhan. 

                    Eh kung ang tinda mong sapatos ay puro maliit at ang bumibili sa iyo ay puro malaki ang paa, papaano iyon?  Ano ang pagpipilian?

Marcial:  Hindi na makakabili.

Ama:  Ano ang pagpipilian ninyong buti at sama?

Marcial:  Wala.

Ama:  Ha?  Kaya yaang demonyo’y talagang kaakibat ng isang tao.  Iyan ang Aking maikukuwento.

 

Transcription ito na galing sa m01b, 36:46-38:01

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag088.htm

http://aristean.org/pahayag088.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-09-28
2012-09-28


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.