PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 085

PAGKIKIPAG-USAP KAY
ANGELINA IMDEN NOONG 1992

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Angelina Imden: Magandang gabi din sa inyo.

Aristeo Fernando: Magandang gabi sa iyo.

Angelina: Good afternoon sa inyo. Kumusta na kayo?

Anita Perez: Mabuti naman. Ikaw, kumusta?

Angelina: Mabuti.

Anita: Matagal ka naming hindi nakaniig.

Angelina: Matagal nga eh. Matagal na matagal. Hindi ko nakakalimutan si Reneliniyindi. Hindi ko siya nakakaligtaan.

Anita: Ilang taon din, ano?

Angelina: Matagal. Siguro, mayroong labinlimang (15) taon.

Anita: Ang tagal nga.

Angelina: Kayo pa rin ba?

Anita: Oo, gayon pa rin.

Aristeo: Nadagdag ako. Sa loob ng labinlimang (15) taon.

Marcia Tolentino: May mga namatay.

Clarita Enriquez: Sister, mayroong ilang bangkay ang nahuhukay mo sa ngayon?

Angelina: Pitumpu at lima (75) lang eh.

Anita: Pitumpu at lima (75).

Aristeo: Alin po ba yaong inyong ginagamit na katawan ngayon? Tagasaan po nahukay yaon?

Angelina: Yaong galing sa Ehipto lang.

Aristeo: Ah, hindi po ba puwedeng gamitin yaong bangkay na galing sa ibang bansa?

Angelina: Puwede rin. Kaya lang, hindi ginagamit. Hindi inaano iyon eh.

Aristeo: Ano po ang itsura ng mga bangkay na nahuhukay na iyon?

Angelina: Magkakamukha.

Aristeo: Magkakamukha? Naaagnas po ba ang mga katawan o parang natutulog lang po iyon?

Angelina: Parang natutulog.

Aristeo: Na walang buhay.

Angelina: Walang buhay. Pero nakaataul naman. Basta gagamitin na, bumubukas. Kaya kami, kaya hindi natatakot. Ang iba, hindi alam iyon.

Anita: Bumubukas yaong ataul at nag-iilaw.

Angelina: Oo.

Anita: Yaong mga ilawan, ibig sabihin, nandidiyan na yaong espiritu.

Manuel de la Cruz: Sister, saang lugar iyan?

Angelina: Sa Ingglatera.

Aristeo: Puwede po ba kaming makipag-correspond sa inyo?

Angelina: Eh kung pupunta rito si Reneliniyindi sa amin, eh ...

Aristeo: Puwede kaya sa sulat?

Angelina: Hindi puwede. Kasi bundok eh.

Manuel: Saang parte ng Ingglatera, Sister?

Angelina: Sa ..., pumupunta ka doon?

Manuel: Oo.

Angelina: Malayo doon sa pinakasiyudad.

Manuel: Mga dalawang oras?

Angelina: Hindi lang. Siguro, mga eight hours iyon.

Manuel: Eight hours na biyahe.

Angelina: Oo.

Clarita: Bundok, Sister?

Anita: Sister Angelina ...

Aristeo: Mayroon po bang nagsisipag-tape diyan sa inyo?

Angelina: Kung minsan.

Aristeo: Ang pagkakaintindi ko po ah na nile-laden, nile-leaden yaong bangkay na nandiyan sa England. Pagkatapos, parang nagiging receiver yaon o parang radio. Ngayon, kaming nagsasalita rito sa Pilipinas, naririnig din ninyo diyan pero doon sa lingguwahe ninyo diyan.

Angelina: Oo.

Aristeo: Kung yaon po ay naite-tape, di kung gayon po, naririnig ninyo ang aking boses diyan sa salitang Ehiptio?

Angelina: Oo.

Aristeo: Puwede po kaya ninyo akong padalhan ng tape recording ng mga sesyon naganap dito sa Pilipinas, tapos sa salita ninyo diyan?

Angelina: Hayaan mo at susubukin ko.

Aristeo: Ang address ko po sa Australia ay PO Box 11, Fairfield, New South Wales 2165, Australia. Ang pangalan ko, Aristeo Fernando.

Anita: Siya, Sister, ang bago naming ano, matagal na rin naming miyembro. Ka-miyembro.

Aristeo: Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap kayo. Narinig ko na once yaong pakikipag-usap ninyo sa mga naririto. Nasa tape.

 

Transcription ito galing sa h06a, simula-5:05

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag085.htm

http://aristean.org/pahayag085.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-09-11
2012-10-21


Revision: 1

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.