PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 082

ANG LUMUTANG NA PAKO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Marcial Aguila:  Ano po yaong pakong lumutan naman sa dagat?

Ama:  Yaon ang napunta sa binansain ng Paris.  Yaon ang tinatawag nilang “Clavo Santo”.  Ang ibig sabihin noon, “Banal na Pako”.  Yaon ang lumutang.  Mangyari, kaya lumutang, nang mamatay si Pontio Pilato, bumagyo, lumindol, bumaha.  Ayaw matigil ngayon.  Yaon ay noong ilibing.  Ang ginawa ngayon ng mga Pariseos, kinuha si Pilato at initsa sa dagat ang bangkay.  Ayaw nang matigil, lindol, baha, eh.  Ang ginawa ng ..., ang nangyari, lalo ngayong nag-ulol ang pag ...

Sofia Aguila:  Lalong lumakas.

Ama:  Lalong lumakas ang bagyo, ulan at baha.  Ang ginawa ngayon, itinapon sa dagat ang isang pako.  Humupa ang panahon.  Siguro, naghinto ang kasungitan ng panahon.  At lumutang ang pako, hanggang sa nakarating sa Paris.  Doon nakuha ni San Tiago at doon, yaon ay pinagpuri sapagkat walang pakong lumulutang.  Ipinagpuri doon at kanilang sinabing “Clavo Santo”.  Marami kayong ...

Marcial:  Doon po sa pangyayaring iyon, Ama, sa Inyong ... Inyong pinapangyari?

Ama:  Yaon ang ... Paano eh hindi pupuwede na lumubog yaon dahil sa mawawala.

Marcial:  Hindi.  Paghinto ng lindol at (?).

Ama:  Ganoon na nga iyon.

 

Transcription ito na galing sa k15b, 13:32-15:16

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag082.htm

http://aristean.org/pahayag082.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-09-08
2012-09-08


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.