PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 079

PANANALANGIN, ORASYON, OBLIGASYON, DEBOSYON©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Kami po ‘ika mo ay tumutupad sa aming obligasyon.

Marcial Aguila:  Opo, Ama.

Ama:  Bakit?  Ipinaliwanag Ko na sa inyo.

Marcial:  (?) obligasyon, orasyon, debosyon.

Ama:  Ayon.  Pananalangin.  Apat na bagay. 
          Ang pananalangin ay mga bagay na sinasambit ng inyong puso na nagmumula sa inyong mga puso. 
          Ang pag-oorasyon ay ginagawa ninyo sa tuwing oras ng orasyon—alas sais, alas doce, alas sais. 
          Ngayon, ang obligasyon ay ginagawa ninyo sa oras na inyong inoobliga ang inyong sarili. 
          Ngayon, ang debosyon ay ginagawa ninyo upang kayo ay magkaroon ng matalik na kaibigan.  O.  Matigas na backer, ha?

Marcial:  Opo.

Ama:  Dahil kung kayo ay pumapasok sa isang kompanya, hindi yaong manager ang inyong kinikita.  Ang kinikita ninyo, yaong kaibigan ng manager.  Hindi ba ganoon?

Marcial:  Padrino po.

Ama:  Padrino.  O. 
          Ngayon, kung kayo naman ay tumutupad sa inyong obligasyon, ang kahalintulad noon eh yaong pagluluto ng almusalan, tanghalian, at hapunan.  Hindi uubrang hindi kayo magluto dahil iyon ay obligasyon ninyo.  Trabaho ninyo talaga.  O.  Maliwanag ba iyon? 
          Eh sino ba ang kaibigan ng manager sa inyong pinupunta?  O?  Si Inang Birhen.  Si San Joseph.  Ang Kanyang mga santo at ang kanyang mga santa.  Mga apostoles.  Kaibigang matalik na hindi matatanggihan na kapag kayo eh inilapt, eh kahit papaanong hindi hirap, aaksiyunan kayo. 
          Ngayon, anuman ang lakas ng naglapit sa inyo at nagpasok, kung yaong trabahong ibinigay sa inyo ay hindi ninyo kaya, tanggal din.  Maluwag iyon.  O.  Mahaba itong ating pagkakabiling na ito.  Hindi yata bangus itong nabiling eh.

Transcription ito na galing sa k06b, 32:52—35:30.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag079.htm

http://aristean.org/pahayag079.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-03-29
2012-03-29


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.