PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 078

PALALAYASIN©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ano ang ginagawa ninyo sa inyong mga asawa kung nagsisipagluko?  Ha?

Tagapakinig:  Pinalalayas po.

(Nagtawa si Ama)

Ama:  Grabe ha?  Pinalalayas.

                    Ngayon, ‘pag kayo sa Akin nagluko, ano ang gagawin Ko sa inyo?

Mga tagapakinig:  Palalayasin po.

Ama:  Palalayasin din.  Napakasakit, ha?  Palalayasin.  Bakit Ko kayo palalayasin kung sakali?  Dahil sa kawalan ng wagas na pag-ibig.  Dahil sa, sa halip na maging banal na pag-ibig ay hindi kundi makasalanang pag-ibig.

                    Ngayon, ito ang Aking sabi’t pahayag sa inyo: Nanasain Ko kayang kayo dito’y maging marumi sa loob ng Aking pangangasiwa ngayon?

Marciano:  Hindi po.

Ama:  Kung ganoon, kung ganoon, magtahimik tayo.

 

Transcription ito na galing sa k13b, 44:07-45:18.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag078.htm

http://aristean.org/pahayag078.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-03-29
2012-03-29


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.