PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 074

NAKAPAG-AAKAY SA MATUWID
AT SA LIGAW©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

(Pahayag ng Holy Spirit tungkol sa pag-aakay ng Bibliya sa matuwid at sa ligaw)

 

Hanggang doon ang mga bagay na dapat ninyong malaman at dapat unawaiin ng bawat isa sa inyo na hindi na sukat pa sanang ipagkamali o ikaligaw ng isa.

Kung tayo’y may pananalig sa mga salita at pangaral ng Bibliya, panaligan natin ang kanyang salita.  ‘Ako at ang Ama ay iisa.’

Ngunit tunay na sinasabi Ko sa inyo, na ang Aking sinasalita sa inyo ngayon ay paniwalaan ng bawat isa.  Kung ang Bibliya ay nag-aakay sa matuwid, ito man ay nag-aakay rin sa ligaw sapagkat ang pag-iinterpreta ng tao na bumabasa dito ang umaakay sa kanyang pagkaligaw.

Ang isang Bibliya o Banal na Habilin ay banal datapwat sa banal na ito o isang templo at sa templong ito, hindi lamang mabuting espiritu ang pumapasok kundi gayon din ang sa masama.  Kaya sinasabi Ko sa inyong mangagsipag-ingat kayo sa paggamit ng Banal na Habilin o Banal na Aklat o Bibliya.

Marami ang mga taong nasiraan na ng isip dahil sa Bibliya, at marami na rin ang naitaboy sa tunay at makahulugang pananampalataya ang Bibliya.  Iilan lamang ang nakauunawa na tunay na laman ng Bibliya sapagkat ang tao’y ginagamit ang Bibliya ukol sa ipagkakaroon nila ng isang kabang kayamanan.  

Transcription ito na galing sa a02a, 2:36-4:40

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag074.htm

http://aristean.org/pahayag074.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-25
2012-02-25


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.