PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 072

NAALIS ANG MGA BISYO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Sa panahon ni Marcial at ni Rodolfo eh panay ang Bibliya namin.

Marcial Aguila:  Marami akong natutuhan.

Ama:  Masyadong desidido kami doon sa Bibliya.

Marcial:  Bago ko kayo po nakilala, Ama, hindi ako nagbubukas ng Bibliya.

Ama:  Oo, ang binubuksan mo, puro kahon ng chess.

(Nagtawanan ang ilang tagapakinig)

Marcial:  Alam ni Ama yaon.

Ama:  Kaha ng sigarilyo.  Yaon ang mga gawi niyang buksan noong araw.  Takip ng—

Tagapakinig:  Beer.

Ama:  Alak.  Yaan ang kanyang mga gawi. 

Marcial:  Nawalang lahat iyon.

Ama:  Nawala ng lahat iyon.  Kaya hindi maaari na kung mangawawala ninyo ang masamang hilig eh mangawala rin.  Sapagkat yaong hindi masamang gaano na hinahanap-hanap ng katawan eh talagang naiaalis, lalo’t higit nating maiaalis yaong masasamang hilig na alam nating hindi makakapagbigay-buti sa ating kaluluwa at katawan.  Okay.

Marcial:  Pero noong araw, madalas kong subukang alisin.  Nagbabalik din po.  Pero nang masabi ko sa Inyo, Ama, natigil.

Ama:  Wala na ngayon.

Marcial:  Natigil.

 

Transcription ito na galing sa k18b, 2:35-4:07.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag072.htm

http://aristean.org/pahayag072.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-22
2012-02-22


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.