PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 069

SINUNTOK AT SINAMPAL©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Sapagkat Ako nama’y nakikiinyo, samakatwid pati Ako ay makatitikim din kayo ng tig-isang suntok at tig-isang sampal mula sa Akin.  Ano kaya ‘pag sumuntok Ako?

Crescencia Dalangin:  Masakit po, Ama.

Manuel de la Cruz:  Mawawala ang mukha.

Ama:  Tandaan ninyo iyan.  Ako mauunang sumuntok at mauunang sumampal.  Sa pagiging espiritu Ko, hindi ninyo Ako matatanaw.  Hindi ninyo Ako mahahabol.  Hindi ninyo Ako mauumangan ng inyong balaraw.  Naku.

Anita Perez:  Ama, yaon lang hong pilantik(?) eh napakatindi na po eh.

Ama:  Eh basta’t Ako ay susuntok at Ako ay sasampal.  Magmula nang Ako ay maging Ako Nga, hindi pa Ako nanununtok at hindi pa Ako nananampal.

Anita:  Ama, nakasaksi po ako ng pagsuntok ninyo sa pintuan.

Ama:  Sa pintuan lang.

Anita:  Eh ganoon pa man eh, matindi rin po iyon eh.  Yaong suntok Ninyo sa ano.

Ama:  Ano yaong sinuntok Ko sa pintuan?

Anita:  Mayroon kayong doon ibinuhos ang galit Ninyo sa pinto.

Ama:  Ano ang nangyari?

Anita:  Eh hindi ho malimut-limutan yaong kuwan na iyon.  Talagang nagdurusa po, Ama, hanggang ngayon.

Ama:  Nagdurusa magpahanggang sa oras na ito.  Sa isang suntok Ko lang, nagdurusa hanggang sa oras na ito.  At iyon ay kilala ninyo.

                    Ang una Kong suntok, hindi naman suntok, sa pader o sa dingding, nang tumubo ang krus at hindi na nabura.

                    Ang isang sinampal Ko pa eh pintuan din pero hanggang ngayon, siya ay nagdurusa.

                    Ako, walang sinusuntok.  Wala pa akong sinasampal.  Dingding lang at pintuan.

                    All right.  Ikaw Manuel, ikaw Victoria, eh hindi nakasaksi niyan pero nalalaman Kong alam na alam ninyo kung ano ang Aking sinuntok at kung ano ang Aking kinrusan.  Magpahanggang ngayon ay buhay.

Manuel:  Hindi Ninyo pa pinatatawad, Ama?

Ama:  Hindi pa.  Ang isa ay naipinagsuntok Ko sa dingding, ang isa ay namatay na ngunit mayroon pang nabubuhay.  Tatandaan ninyo iyan.

Manuel:  Ama, bakit, bakit ganoon, naisuntok Ninyo?

Ama:  Sa matinding galit.  Ang isa eh nanghihingi ng gamot kay Reneliniyindi pero wala namang sakit.  Naisuntok Ko sa dingding at nakrusan Ko.  At hindi pa nababahaw magpahanggang ngayon.  Ang isa, tinatandaan ni Anita.  Nakita niya iyon eh.  Buhay pa rin magpahanggang ngayon.  Ang isinuntok Ko sa dingding at maging ang mga bakas ay nasa dingding.          

 

Transcription ito na galing sa b13a, 12:29-14:51.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag069.htm

http://aristean.org/pahayag069.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-19
2012-02-19


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.