PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 066

HENTIL

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama: Nakita na ba ninyo sa Bibliya ang mga tagapakinig na nagsisilimot? Huwag kayong mangaparis sa mga tagapakinig na nangagsisilimot.

Hindi kataga ni Reneliniyindi iyan. Iyan ay nasa sa loob ng dahon ng Banal na Habilin o tinatawag ninyong Bibliya.

Huwag kayong mangagsitulad sa mga tagapakinig na nangagsisilimot. Huwag kayong mangagsiparis sa mga hentil. Ano yaong hentil? Ha? Mapagbalatkayo. O. Hentil.

Tagapakinig: Wala yaong (?).

Ama: Nasa Bibliya iyan. Huwag kayong mangagsisiparis sa mga hentil na ipinagsisigawan ang pagpuri sa kanilang sarili at tumutuntong sa ulo ng kapwa-tao. Yaon ang mga hentil.

Tulad ng Pariseo at pagano, nang Pariseo ay dumalangin at nagpapuri sa sarili na tinuntungan ang ulo ng isang pagano (Luke 18:10-14). Datapwat sa kanyang pagtuntong sa ulo ng may ulo, ang nangyari o naganap ay nahulog. Ha? Saan nahulog?

 

Transcription ito na galing sa k16b, 34:57-36:57

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag066.htm

http://aristean.org/pahayag066.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-15
2012-02-15


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.