PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 064

TAGA-IBANG PLANETA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Darating ang araw, magliliyab ang lupa, lilindol, babagyo.  Anupat lahat ng kalamidad.  Maraming-maraming kalamidad.  Darating, magta-tidal wave, magbabaha at lahat.

                    Ang mabubuti ay kukunin ng mga taga-ibang planeta.  Anupat ang mga taga-ibang planeta na iyon eh kasinlalaki lang ng palakang-Araneta.  Kasinlalaki lang.     

                    Ang mabuti ay kanilang kukunin.  Ang masama, pumilit man nang pumilit, magpumilit man, ay hindi kukunin.  Kaya sinasabi Ko sa inyo, magpakabuti kayo.

                    Hindi Ako nananakot sapagkat iyan ay darating.  Iyan ay inyong makikita.  Hindi Ako nananakot.  Kinakailangang iyan ay ibalita ninyo kahit na saan.

                    Kahit sabihin pa kayong luku-luko.  Kahit sabihin pa kayong nasisiraan ng tuktok.  Kahit sabihin pa sa inyong kayo’y nasisiraan ng utak.  Gawin pa rin ninyo.  Ipagsabi.  Sayang ang Aking pagbabalita.  Okay.

                    Kung mayroon man kayong matatagpuan na hindi naniniwala, makakatagpo rin kayo ng naniniwala.  Okay.

Anita Perez:  Ama, nakausap ko nga po yaong kaibigan kong nagtratrabaho sa Ha Wan(?).  Naibalita po niya dahil po yaong kanyang asawa, diyan po sa Pier nagtratrabaho, eh, may mga sandali nga raw po na nararamdaman nila na yaong kumukulo yaong ilalim ng lupa.  Yaong dumadagundong.  Eh sabi ko nga po, iyan nga ‘ka ko yaong sinasabi sa amin ni Ama na talagang wala ng laman ang lupa.  Iyan ng nga ‘ka ko.  Kaya sabi niya, totoo, totoo ang sinasabi Niya.

Ama:  Totoo pero ‘ka mo, kayo eh hindi gumigising.

                    Pagdating ng Aking paniningil, humanda kayo.  Ako’y naaawa sa sangkatauhan.  Nahahabag Ako ng walang kapantay.  Kaya kung anu-ano na ang ipinararamdam Ko.  Mayroong lindol, bagyo, baha.  Naroon ayan, ilalim na ng lupa.  Kumukuha at pinauulan sa daigdig.

                    Naawa Ako sa inyo.  Naaawa Ako sa inyo ngunit iilan lang ang nagigising.  Huwag ninyong sasabihing matutuloy ba iyon.  Oo, mga anak, matutuloy iyon sapagkat kinaaawaan Ko kayo.  Kung hindi Ako naaawa, hindi mangyayari ang lahat ng iyan.

                    Magpatayan na kayo.  Magkagulo na kayo.  Magkasala na kayo.  Lahat.  Sapagkat Ako’y naaawa kaya nagaganap ang mga iyan.

                    Dili-dilihin sana ninyo mabuti ang lahat ng Aking sinasabi.  Naaawa Ako kaya dumarating sa inyo iyan.

                   

Transcription ito ng nasa g16a, 34:06-38:54

Mapapakinggan ang audio sa http://aristean.org/g16a-pah1.mp3 and http://aristean.org/g16a-pah2.mp3 . 

Apat na ulit ito ipinahayag ng Holy Spirit during the session.  Ito ang pang-apat.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag064.htm

http://aristean.org/pahayag064.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-06
2012-02-06


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.