PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 063

MAHIGPIT NA KAAWAY©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ako ay mabuting kaibigan at kailanman ay hindi na kayo mangakakatagpo ng may hihigit pang kabutihan sa Aking pakikipagkaibigan.  At tunay na tunay na sinasabi Ko rin sa inyo na ang buti ng Aking pakikipagkaibigan ay siya ring kabaligtaran ng Aking pagiging malupit at masama na kaaway.  Sapagkat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo na kung mayroon kayong malupit na kaaway dito sa balat ng lupa ay wala ng hihigit sa pagiging masamang kaaway ng sinuman sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos na sa inyo ay nagbigay-buhay.

Akala ba ninyo ay sa inyong pagkakalat [ng pananampalataya], napakalulupit aniya ng tao.  Huwag aniya na di ka magkaroon ng maliit na pagkakamali ay hinahatulan ka kaagad ng parusang kamatayan.  Ang mga taong yaon ay mga duwag.  Yaong mga taong yaon ay takot na takot sa dilim.  Sapagkat tunay na tunay na kung ikaw ay matapang ay hindi mo papatayin ang iyong kaaway sapagkat hindi mo siya kinatatakutan.  Pero bakit itong matatapang na ito ay huwag kang hindi magkamali ay dulo ng baril ang ihaharap sa iyo at apoy ang ipakakain agad sa inyo.  Sapagkat siya ay natatakot na ikaw na kanyang kaaway ay masalubong maya at maya sa daan.  Mali ba iyan?

Ikaw, Benigno, kung magkaroon ka ng kaaway, gusto mo bang nasasalubong ang iyong kaaway o ayaw?

Benigno Santos:  Ayaw ko po.

Ama:  Bakit?

Benigno:  Eh baka po ako ay ...(cannot comprehend)

Ama:  Di duwag ka nga.  Sapagkat kung ikaw ay matapang, hindi ka iiwas.

Benigno:  Eh sa ibang paraan ay kakaibiganin ko na po siya.

Ama:  All right.  Kung tayo ay matapang, gawin nating kaibigan ang ating kaaway.  Hindi natin siya dapat iwasan.  Eh ang nangyayari ngayon ay salvage dini at salvage doon.  Putok dini at putok doon.  Bawat pagputok ay may kapalit na buhay.  Sapagkat sila ay mga ‘duwapang’.  Natatakot sila na maunahan ng kaaway.

Kung tayo ay napopoot sa ating kapwa at sila ay ating pinatay, tapos ka na ba?  Hindi ka matatapos.  Sapagkat uusigin ka nang uusigin ng iyong budhi.  Bakit?  Bakit tayo inuusig ng ating budhi?

Benigno:  Kasalanan po yaong ginawang iyon.

Ama:  Mano, wala namang nakakita.

Benigno:  Pero yaong budhi po ang siyang nakakikilala ng mabuti at masama.

Ama:  All right.  All right.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag063.htm

http://aristean.org/pahayag063.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-06
2012-02-06


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.