PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 062

MAIO MAIT – DATING TAWAG SA PILIPINAS©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Transcription ito ng http://aristean.org/m16b-pah1.mp3.    

 

Ama:  Ano ba naman ang iyo, Marcia?

Marcia Tolentino:  Mayroon po kasing ibinigay si Nita noon.  Hindi ko masyadong maintindihan.  Na-research nila Be.  Isa po sa natatandaan ko ay Las Islas Filipinas.

Anita Perez:  Eh yaon na nga.  Bago naging Filipinas.

Ama:  Bago nga naging Filipinas.

Marcia:  Tapos yaong iba, named after King Philip.

Ama:  O, King Philip.  Doon kinuha ang Filipinas.

Anita:  Doon kinuha ang pangalang Filipinas.

Marcia:  Pero yaong sinasabi Ninyong bago, di po namin matiyempuhan.

 

Ama:  Kaynino binili?

Marcia:  Binili daw po sa mga katutubo sa atin.  Ang bumili raw po, Indonesian, para pansamantala nilang ...

Ama:  Kaynino binili?

Marcia:  Kay King Marikudo po at Queen Maniwantiwan.

Hipolito:  Mano po, Ama.

Ama:  Sumaiyo nawa ang Diyos habang ikaw ay nabubuhay. 

             Teka, teka, tanungin natin itong si Pol.  Pol, ano?

Marcia:  Ano ang pangalan ng Filipinas bago naging Filipinas?

Pol:  Ang pagkakaalam ko po, Ama, maraming naging pangalan iyan eh.

Ama:  Well, ang pinag-uusapan, bago naging Filipinas.

Pol:  Mayroon silang tinatawag na Mayi o Mai, Pearl of the Orient, at saka ...

Anita:  Perlas ng Silangan.

Pol:  Perlas ng Silangan, at saka ...

Marcia:  Yaon din ang nabasa ko.

Ama:  Ipinagbili ni King Marikudo ito sa kuwintas at salakot na ginto.  Tama.  Si King Marikudo.  Ngayon, sino ang bumili?  Ang bumili ay ang sampung dato na nagpunta rito.

Someone:  Galing Borneo.

Marcia:  Iyon.  Mayroon pa pong sinabi sa akin.  Hindi ko lang po naalala.

Ama:  Umalis sa Borneo, Borneo, sapagkat hindi nila naiibigan ang palakad ng kanilang hari.  Nagpunta rito ang sampung dato at pinagpartehan ang Maynila, Luzon, at ang ... o ang Luzon, Visaya’t Mindanao.  Kaya nga nagkatatlo iyan dahil tatlo lang ang naging may-ari sa sampu sapagkat naghirap ang pito.

           ‘Bilhin mo na ang aking isang parte,’ ‘ika ng isa.

           ‘Bilhin mo na ang aking isang parte,’ ‘ika ng ikalawa.

           ‘Bilhin mo na ang aking isang parte,’ ‘ika ng ikatlo.

           Sa madaling sabi, nahati ang Luzon, Visaya at Mindanao.  Sila ay tatlo lamang na nag-ari sapagkat ipinagbili  -- hinati sa sampu, eh – eh pinagbili ng isa’t isa, pinagbili ng isa’t isa...

Anita:  Ang kanilang share.

Ama:  Ang kanilang share.  Nauwi sa tatlo -  Luzon, Visaya’t Mindanao.  Ngayon, ano ang pangalan ng Filipinas bago naging Filipinas? 

 

Ama:  Bago naging Filipinas, ang Filipinas, ang pangalan muna ay Maio Mait.

Anita:  Maio Mait.  Alam ni Pareng Roman iyan.

Ama:  Alam iyan sapagkat, sapagkat naituro Ko na sa inyo iyan.  O, malilimutin lang kayo.  Hindi ninyo pinag-uukulan ang itinuturo Ko.

Anita:  Maio Mait.  M-A-I-O  M-A-I-T.

Consolacion Oroga:  M-A-I-O.  Eh yaong Mait?

(inaudible)

Ama:  Taga-Borneo.

Marcia:  Ama, bakit po Maio Mait?

Ama:  O eh sa yaon ang pangalang ibinigay nila, eh.

Marcia:  Kagaya po ng Philip.

Ama:  Ang Philip, saan kinuha?

Mga tao:  Sa Espanya.

Ama:  Sa Espanya lang.  Sa Espanya lang kinuha ang Filipinas.  Ipinalit iyan sa pangalang Maio Mait.

 

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag062.htm

http://aristean.org/pahayag062.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-04-03
2010-04-03


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2010. All rights reserved.