PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 059

PANGANGASIWA SA SANGKALUPAAN©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Mapapalad kayo.  Ano ba ang sinasabi sa Bibliya?  Nangangamba kayo dahil sa sinasabi ng mga ibang relihiyon.  Ano ba ang pansagot sa ibang relihiyon?

                    Katulad, Anita, ikaw, pinag-aano ka ni Alvara ng rosaryo.

Anita Perez:  Opo, Ama.

Ama:  Eh samantalang ang mga Iglesia pala ang nasa paligid mo.  Ano ba ...

Anita:  Hindi po.  Yaong Chairman kasi po, kung mayroon pong halimbawang gustong gawin sa isang barangay, kailangan eh ipagbibigay-alam sa Barangay Chairman.  Ganoon pa man po, hindi ko pa naman nakakausap yaong Barangay Chairman.  Eh marahil po, ‘pag kinausap ko siya, ipaliliwanag ko po ng maayos ang kapakanan po namin, eh hindi man po, maaari siyang sumang-ayon.

Ama:  All right.  Ano ang pangyayari sa kalupaan?  Ibinigay na ng Ama kay Jesucristo ang pangangasiwa sa sangkalupaan (Revelation 2:26-27). 

                    At ‘ika pa sa Transfiguration na ‘Ito ang Aking Anak na lubos Kong kinalulugdan.’ (Matthew 17:5)  Iyan.  Pakinggan ninyo.  Ibinigay na kay Jesus, kay Jesucristo, ang kapangyarihan tungkol sa lupa.  At sinabi Niyang ‘Narito ang Aking Anak na lubos Kong kinalulugdan.’  Eh nasaan si [Felix] Manalo doon?

Anita:  Wala.

Manuel:  Hindi po kasali.

Ama:  Hindi ba kasama iyon?

Manuel:  Wala po sa Bibliya iyon.

Ama:  Si Jesus lang ang binigyan.  Samakatwid eh sabi ni Manalo eh siya ang (?) sa lupa eh.  O, maliwanag ang sinasabi ng Bibliya.

 

Transcription ito na galing sa b13a, 12:29-14:51

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag059.htm

http://aristean.org/pahayag059.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-05
2012-02-05


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.