PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 058

ANG ASIN NG LUPA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Okay.  Ano inyong katayuan?

Tagapakinig:  Asin ng lupa.

Ama:  Kayo ...

Manuel de la Cruz:  (?) inuusig, Ama?

Ama:  Kayo ay asin ng lupa.  Kung walang asin ang lupa, ano ang kapalaran ng lupang ito?  Kung walang asin?

Anita Perez:  Wala pong buhay?

Ama:  Walang buhay.  Walang pananim.  Walang tutubo at wala ring mananampalataya.  Kung walang asin ang lupa.

                    Kaya nga isang araw eh, kung natatandaan ninyo iyon eh, pinamudmuran Ko sa inyo ng asin ang iyong mga lupain upang ito ay mag-ani, mag-ani ng marami.  Pinagtawanan si Benigno sapagkat pinaaasnan niya ang kanyang lupa.  Pinagtawanan siya ng mga katabing magsasaka.

                    ‘Bakit ba aniya pinaaasnan mo ang lupa?  Hindi mo ba aniya alam na iyon ay makapag-aalis ng bunga sapagkat iyon ay alat?’

                    ‘Oo, aniya, alam ko iyon.’

                    Inasnan ang lupa ni Benigno.  Nag-ani ng marami ngunit ang mga katabi ay hindi nag-ani.  Ang mga katabi niya ay walang inani.  Samakatwid, totoong kailangan ang asin ng lupa.

                    Kayo ay mga asin ng lupa ngunit hindi lang ninyo pinapansin ang kanyang pangangailangan.  Hindi ninyo iniintindi kung ano ang kanyang pangangailangan.

                    Ano ang kailangan?  Asin.  At ano ang ginagawa ng asin?  Nakapagpapataba ng lupa.  Ngunit sa inyo ay namamayat ang lupa eh.  Kasi ayaw ninyong gamitin ang pangangaral.  Gamitin naman ninyo.  Baka kayong asin eh hindi na maging asin.  Ano ba iyon?

Manuel:  Matabang na asin.

Ama:  Matabang na ... (Natawa si Ama).

                    Mayroon bang matabang ng asin?

Manuel:  Wala po.

Ama:  Siyempre, pagkaasin, ...

Manuel:  Maalat.

Ama:  Maalat.

Anita:  Kasi itong sa pagkain, Ama, hindi masarap ang pagkain ‘pag walang asin.

Ama:  ‘Pag walang asin.

Anita:  Kahit anong sarap ng luto, ‘pag walang asin, kulang.

Ama:  Magtiyaga kayo na kayo ay inaalimura upang luminis ang inyong puso.  At kung luminis ang inyong puso, mapalad kayo sapagkat matutunghayan ninyo ang Diyos.

 

Transcription ito na galing sa b13a, 9:11-12:29

Mababasa ang isang pang pagpapahayag ng Holy Spirit tungkol sa topic na ito sa http://aristean.org/transcript236.htm titled ‘Kayo ang asin ng lupa’.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag058.htm

http://aristean.org/pahayag058.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-05
2012-02-05


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.