PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 057

WALANG BIBLIYA NOON

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Ang bawat isa sa inyo ay walang tagal na makipag-usap tungkol sa natatandaan. Walang natatandaan. Ngunit si Aristeo na pinadadalhan ng tape, ultimong period at comma eh alam na. Kinakailangan, sino ang dapat maglagay ng tape?

Rosario Magbanua: Eh, Ama, kanya po itong tape na iniwanan niya na makiki-tape lang daw ho siya.

Ama: Makiki-tape lang. Pero ikaw ay walang tape.

Rosario: Mag-retape na lang po kami.

Ama: Kaya mo lang naisipang mag-retape ngayon, nasabi Ko na. Nasabi Ko na.
Alam ba ninyong walang Bibliya? Noong unang panahon ay walang Bibliya. Bakit nakasulat na lahat ang nangyari sa isa at isa? Sapagkat nadatnan ng kanilang mga anak ang sulat ng kanilang mga magulang at pinagkatagpu-tagpo, pinagtagpu-tagpo, pinagniig-niig, nabuo ng isang Bibliya.

Eh alam ba ninyong walang matatagpuan sa inyong kasulatan ang inyong mga inyu-inyong kamag-anak, kaibigan. Bakit? Na kay Aristeong lahat. At kayo ay wala. Bakit Ko ipinalilista sa inyo ang bawat isa sa itinuturo Ko? Sapagkat ibig Kong datnan ng inyong kaibigan, ng inyong kapwa-tao, ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, na mayroon kayong sulat at sipagin silang pagtagpu-tagpuin yaon at makabuo ng isang kuwento na maisusulat na totoong nangyari sa Bibliya.

Mataas ang adhikain ng Aking pangarap sa inyo ngunit kayo ay walang pangarap munti man. Alam ba ninyong ang munting pangarap ay nagiging malaki? At kung lumaki ang munting pangarap, kayo ay lumilipad. Saan kayo lilipad? Saan?

Rosario: Sa Langit po.

Ama: Eh paano ka makalilipad sa Langit? All right. Mamaya na. Pag-usapan natin ang tungkol sa Aking pagkamatay.

Transcription ito mula sa b08b, 15:14-18:08

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag057.htm

http://aristean.org/pahayag057.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-04
2012-02-04


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.