PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 055

INUOD HABANG BUHAY©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Tatlo tao sa buong mundo ang inuod ang katawang-lupa habang buhay as of 1975.)

 

Marcial Aguila:  Ama, napag-uusapan po yaang uod eh, hindi po ba taga-Baliwag ang isang taong, pangatlo sa daigdig, na inuod, Ama?

Ama:  O, pangatlo.  Ang una’y si Haring Herodes. 

Marcial:  Sumunod si Hitler.

Ama:  Ang pangalawa’y si Hitler.  Ang pangatlo’y si Rafael Chico.  Sino ang kamag-anak dito?

Marcial:  Taga-Baliwag.

Ama:  Iyan.

Marcial:  Inuod po iyon nang namatay, Ama?

Ama:  Oo.

 

(Ilang minuto ang nakalipas, inungkat muli ni Benigno ang tungkol kay Chico)

Benigno Santos:   Ama, bakit po inuod si Chico?

Ama:  Bakit? 

Marcial:  Kasamaan.

Ama:  Itong mga batang ito ah.  Wala ka bang kabali-balita o Ako’y tinitikman mo?

Benigno:  Hindi po, Ama.

Ama:  Okay.  Tikman mo ako.

                    Kung magpautang tayo, isang kaban, pinakamabigat na para sa isang magsasaka, kumuha na ang balik, isang kaban at kalahati.  Ano ang tawag natin diyan?  Salingduwa.

                    Ngayon, mayroon naman tayong nakikitang nagpapautang na ‘pag umutang ng isang kaban, ang bayad ay dalawang kaban.  Ang tawag, takipan.  Takipan, hindi ba ganoon?

                    Mayroon namang nagpapautang, si Chico, ang isang kabang palay, tatlo sauli. 

Marcial:  Tersiyahan.

Ama:  Paano iyan?

                    Iyan.  Isang butil na palay ng isang mahirap na inapi, isang uod.  Diyan ipinakikita yaang, ano ang tawag natin diyan?  Ano tawag ninyo diyan?

Tagapakinig:  Usurero.

Ama:  Ang tawag Ko diyan, ‘buwaya sa katihan’.  Nakita mo na iyan?  Pumapatay ng kapwa-tao eh nasa katihan.  Hindi buwayang nasa tubig.  Ba’t hindi mamamatay ang isang tao?  Uutang ako ng tatlong kaban.  Ilan ang sauli ko noon?  Siyam.  Siyam ang aking sauli. 

Tagapakinig:  (?)

Ama:  Hindi.  Labindalawa.

 

(karugtong mula sa simula ng k19b)

Ama:  ... sa isang mahirap.  Pang-aabuso iyon eh.  Pang-aabuso iyon.

Marcial:  Pagsasamantala sa kahinaan ng kapwa.

 

Transcription ito mula sa k19a, 40:52-41:22, 44:14-45:56; k19b, 0:09-0:0:12

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag055.htm

http://aristean.org/pahayag055.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-01-13
2012-02-15


Revision: 1

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.