PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 054

TAGILID ANG LAKAD©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ayoko naman sabi noong, ‘Halikayo, mga anak, at oras na ng pag-aaral lumakad.  Sige, titingnan ko ang inyong mga lakad.’

Naglakaran na.  Hile-hilera. 

‘Naku, ‘ika, mga anak, hindi ganyan ang paglakad.  Kayo ‘ika ay nakatagilid ha.  Ganiri ‘ika ang paglakad.’  Tumayo naman.

‘Eh ngayon, ganiri ‘ika, mga anak, ang paglakad.’

‘Inang, ‘ika, kaya pala ‘ika kami tagilid, tagilid ka rin.’

Ayan ang sistema.  Yaang mga itinuturo Ko sa inyo, mga anak, na paglakad, sa daang matuwid at hindi sa daang tagilid.

Pakalimiin ninyong mabuti.  Limiin ninyong mabuti sa inyong kalooban.

 

Transcription ito mula sa k18b, from 7:13

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag054.htm

http://aristean.org/pahayag054.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-01-12
2012-01-12


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.