PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 052

MAY MASISIRA SA BABAE©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Alam Ko eh.  Ang tao, ‘pag nasa malayo, madalas binibitawan yaong binigay Kong tape recorder.  Madalas na nabibitawan.

                    Makatanaw lamang ng isang magandang binti ang lalaki, nalilimutan na ang tape recorder Ko.  Huwag.  Ayoko.  Ayoko.  Hindi para sa akin ang hinihingi Ko kundi para iyo.

                    Ang babae naman, makakita lamang ng medyo mataas ang ilong, nakalimutan na ang tape recorder na bigay Ko.  Iniiwan na.  Anak, bibigyan Ko kayo ng kasingtaas na tulay, ng tulay na ilong.

Anita Pasion:  Sa Ten Commandments po, para sa lalaki lang daw po iyan.  Eh kung sa babae po?

Ama:  Anita, kung ang lalaki ay binabawalan na wala namang mawawala, papaano kaya ang babae na may masisira?  (Sa aking palagay, ang tinutukoy ni Ama na masisira ay ang hymen.)

 

Transcription ito mula sa d14a, 23:49.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag052.htm

http://aristean.org/pahayag052.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-01-08
2012-01-08


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2010. All rights reserved.