PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 051

BAKIT KAILANGANG MAG-ANAK ANG TAO?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Walang kabuluhan manatili ang isang may gulang sa pagiging isang bata.  Walang kabuluhang manatili ang isang may gulang na sa pagiging isang bata.

                    Kaya ang anak ng tao o kaya ang magulang ng tao’y naghahangad na magkaroon ng anak nang magkaroon ng gabay, ha?

Benigno Santos:  Sa katandaan.

Ama:  Sa kanyang katandaan.  Naiintindihan mo ba iyon?  Katulong ha?  At ang isang labong, alam mo ba yaong labong?  Mura (young) na kawayan, ha?  Yaong mura na kawayan eh hindi uubrang maging lambitinan o hawakan sapakat iyon ay mababali, ha?  Mura na kawayan ang labong.  At ang isang bata ay murang kawayan kaya ang kailangan sa isang bata ay pumatungo sa pagtanda upang maging matibay na gabay ng magulang.  Naiintindihan mo ba iyon?

Tagapakinig:  Opo.

Ama:  Okay.  Bukas, kasinggulang na o kasinghaba na ng iyong gulang ang iyong isip, hane?

Tagapakinig:  Opo.

Ama:  Okay.  Bukas, kasinghaba na ng iyong gulang ang iyong isip para sa gayon, bukas makalawa, sumunod ang haba ng iyong isip at maging magulang na kawayan na uubrang gawing gabay at tungkod ng iyong mga magulang, hane?  Lalaki ka pa naman.  Tandaan ninyo iyan.

 

Transcription ito mula sa k09b, 18:54-20:48.  

 

Isang tula na itinuro ni Ama na sa aking palagay ay may kaugnayang sa paksa:

 

Pinalo kita, Bunso

 

Bunso’y matulog na, matulog na, Bunso,

Ikaw ba’y nagtampo dahil sa pinalo?

Pinalo man kita, iyan ay pagsuyo.

Mahal na mahal ka sa puso ko, Bunso.

 

Bunso’y matulog na, sa sutlang kandungan,

nang ikaw ay lumaki at makapag-aral.

Kung lumaki ka na’t diwa mo’y lumabay,

magiging gabay ka niyaring katandaan.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag051.htm

http://aristean.org/pahayag051.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-01-08
2012-01-08


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2010. All rights reserved.