PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 049

DIWA NG PASKO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Marcial Aguila:  Advanced Happy Birthday po, Ama!

Ama:  Salamat, salamat, salamat. 

Marcial:  (?) katotohanan.

Ama:  Yaong isa ay narinig ni Marcial.  Yaong dalawa’y hindi na.
               All right.  Mga anak, magkaroon tayo ng kaunting salitaan ukol sa diwa ng Pasko.  Dahil binati ninyo Ako ngayon ng Happy Birthday, kaya, ang ganti Ko sa inyo ay salamat, salamat, at salamat.  At ang idudugtong Ko naman dito ay isang katanungan.  Sino ang dapat Kong batiin ng Happy Birthday?

Tagapakinig:  Kami po.

Ama:  Kayo.

Marcial:  Kami pong lahat, Ama.

Ama:  Kayo.  Dahil sa pagsilang ni Jesucristo sa Belen, maraming tao ang muling nabuhay galing sa kamatayan.  Maraming tao ang nabuhay galing sa kamatayan sapagkat, sinasabi Ko ito sapagkat ang sinumang hindi nananampalataya ay patay.  At nabuhay at muling nabuhay ang kanilang pananampalataya sa dibdib at nag-alab ang pag-ibig sa Diyos nang si Jesucristo ay isilang sa Belen, doon sa isang sabsaban. 
               Bagaman at di mamagkanong hirap ang Kanyang nakamtan sa lupang ibabaw nang Siya’y isilang, marami naman sa mga tao na patay na ay muling nabuhay.  Muling nagkaroon ng init at ningas ng pananampalataya.  Gumalaw ang mga puso at lumapit sa Diyos.  Bagaman hindi lahat ng tao ay muling nabuhay, nag-init at nagningas ang pananampalataya at naragdagan ang mga mananampalataya.
               Kaya hinahangad Ko sana na sa sinasabi ninyong Happy Birthday, hinahangad Ko sana ang higit pang maraming mabubuhay dahil sa muli at muling pagsapit ng kaaarawan ng ating dakilang si Jesucristo.  Maragdagan at maragdagan pang muli sa pamamagitan ng inyong pagpapahayag ang mga muling magkakaroon ng buhay.
               Darangin natin ang kanilang mga puso sa init ng ating pananampalataya.  Ipadama natin sa kanila ang ningas ng apoy ng Espiritu Santo upang sila ay inyong makasama sa muling pagkabuhay buhat sa kamatayan.  Mangyaring ang aking inihahayag ay inyong mangapakinggan.  Huwag lamang mangapakinggan bagkus lubos na mangaunawaan at makapasok sa inyong puso, sa himaymay ng inyong puso, at huwag nang mapawi ngayon at magpakailanman.

(Transcription ito ng pahayag ng Holy Spirit noong 1985-12-23 na nasa tape m44a .)

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag049.htm

http://aristean.org/pahayag049.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-12-23
2011-12-23


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2010. All rights reserved.