PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 045

SAKIT NG KALINGKINGAN,
DAMA NG BUONG KATAWAN©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Kailan kaya magkakaroon ng isang lubos na pagkakaisa-isa at pagkakasama-sama ng damdamin ang Samahang ito na kahit na sa kabila ng mga panganib na kinakaharap ay ang nananaig pa rin ay ang inyong mga sari-sariling pride?  Kailan kaya kayo magkakaroon ng isang tapat at tunay na pagmamahalan at pag-uunawaan sa isa at isa?  Kailan kaya mawawala ang hinanakitan at pagsusumbatan?  Kailan kaya kayo magiging tunay na tunay na magtitinginan na parang iisa lang?  Kailan kaya maisasakatuparan ang Aking pangarap kahit sa Aking pananalangin kahit na noon pang kapanahunan, noong kapanahunan, ‘Ibig Ko, hinihingi Ko po sa Iyo, Aking Ama, na sila ay maging tunay na iisa para Natin o paris Natin na iisa.’

 

Ang mga bagay na ito ay hindi ipinaglihim sa inyo magpakailanman.  Simula at simula ay Akin itong inihayag ng harapan.  Hinahangad Kong kayo ay magkaisa-isa at magkaroon ng pagtitinginan na parang iisa.  Na kung nasasaktan ang kalingkingan ay nasasaktan ang buong katawan.  Na kung nagkakamali ng paggawa ang kaliwang kamay ay hindi pinapalo ng kanang kamay.  Na kung nagkakamali ng paghakbang ang kaliwang paa ay hindi tinatadyakan ng kanang paa.  Sapagkat ang kaliwa at kanang paa ay iisa.  Iisa.  At ang kaliwang kamay ay ang may-ari ay iisa.  Sapagkat kung nasasaktan ang kaliwang kamay ay nasasaktan din ang kanan kaya kung nagkakamili man si kaliwa ay dagling ipinagpapasensiyahan sa halip na paluin o kurutin ay nagsasawalang-bahala na lang.  At iyon ang tunay na tinatawag na iisa.

 

Datapwat kung nasasaktan ang inyong kanan o kaliwa man ay walang awa ninyong hinahampas at walang awa niyong pinarurusahan.  At ito ay pinatotoo lamang na kayo ay hindi nasasaktan ng ikinasasakit ng isa.  Na hindi kayo nasasaktan kung anuman ang mangyari sa inyong kalingkingan.  Sapagkat ang inyong mga puso at pakiramdam ay manhid.  Hindi kayo marunong magmahal.  Ang hindi lang marunong magmahal ay ang mga estatwang kahoy at bato.  Ang hindi lang marunong magmahal ay yaong manyikang basahan at manyikang bakal, manyikang bato at kahoy.  At kayo pala ay mga manyika lamang, mga rebulto.  Palibhasa ay nagsitanda kayo na ang inyong pinopoon at pinapanginoon ay yaong hindi marunong makaramdam.  Palibhasa ay ang inyong pinagkukurusan at ang ginagalang at pinaglilingkuran ay mga larawang kahoy na hindi marunong masaktan.  At naging bato na rin ang inyong mga puso na hindi marunong mamatay (?).  Na kung kayo ay nag-uuntog ng rebultong kahoy at bato, kayo lang ang nasasaktan at kayo ay hindi.  Na kung kayo ay nagsisitawag kunwa sa inyong diyos ay hindi niya kayo marinig sapagkat alam ninyong may taynga siyang hindi nakakadinig at may mata na hindi nakakakita.  Lalong-lalo na hindi niya naaamoy ang inyong mga kapangitan at kabahuan ng kaluluwa.  Hindi niya nakikita palibhasa ay may mga mata na hindi nakakakita ang mga mali ninyong gawain.  At kayo ay mga naparis o natulad na sa kanya.  Sapagkat siya na ninyong dinakila at dinuyos kaya ang inyong mga puso ay gayon din.

 

Tama ang sinasabi ng isang relihiyon.  Ang inyo kasing diyos ay matakaw ng buwis kaya’t kayo man ay matatakaw ng kayamanan.  Mapaghanap kayo ng pambuwis sa inyong mga diyos na hindi kayo kinikilala kung kayo ay hindi nakapagbubuwis ng limpak-limpak tulad ng nangyari kay Reneliniyindi sa pagpapakasal ng kanyang anak na hindi binigyan ng pagkakataon na makasal sa simbahan ang kanyang anak palibhasa ay hindi kilala ng monsinyores o arsobispo dahil hindi siya kabilang sa mga nag-aabot ng mga sobre na may limpak-limpak na salapi.  Ganyan kayo.  Ganyan kayo kamanhid.  Ganyan kayo kawalan ng tatag sapagkat siya ang inyong diyos kaya ganyan din ang inyong puso.  Ganyan din ang inyong kalooban.  Kasintigas ng estatwang bato at kahoy na inyong pinopoon.  Sapagkat kung ang inyong mga puso ay hindi gayon, sapagkat kung ang inyong kalooban ay hindi nagmana sa mga estatwang ito, disin sana ay malambot sana ang inyong puso.  Disin sana ay marunong kayong umunawa at magpaumanhin.  Disin sana ay katulad ni Jesucristong marunong kayong magparaya.  Disin sana ay katulad ni Jesucristong marunong magtiis.  Disin sana ay katulad kayo ni Jesucristong hindi dumama o dumamdam ng sakit na sa Kanya ay ipinadama ng mga tao na katulad ninyo. 

 

Kung ang mga bagay na ito ay inyo lamang na iisipin, disin sana, disin sana ay malayo na kayo sa inyong sarili na mga maparunggit, na mga madamdamin, na wala sa lugar at disin sana ay mapagmahal kayo sa inyong kapwa at disin sana ay marunong kayong umunawa at magpaumanhin sa kanilang mga pagkukulang. 

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag045.htm

http://aristean.org/pahayag045.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-03-05
2011-03-05


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2011. All rights reserved.