PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 042

KUMBIDA SA HANDAAN

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

 

Ito ang pahayag ng Espiritu Santo kay Angelina Aguila tungkol sa kumbida sa handaan.

 

Hindi totoo, Angelina, na kapag kinumbida ka sa handaan, ay ang isasagot mo sa Akin ay para nang nakapunta. Hindi totoo iyon.

 

File: pahayag042.htm First uploaded: 2008-12-18 Last updated: 2008-12-18 Revision: 0

 

Home Revelations Prophecies 888 Number of Jesus Crucifixion Teachings in Pilipino

Aristean Calendar Aristean Decimal Time Aristean Cycle World Peace Postings Site Map

 

Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.