PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 039

NAGPAHULI-HULI©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

 

 

 

Ama said that this is a “kanta ng matatanda  I do not know when it became popular.  This is how it goes:

 

Noong unang panahon, ako’y bata pa,

masalubong mo man ay hindi mo alintana.

Nang ako’y lumaki at maging dalaga,

tila sa wari ko’y liligawan mo pa.

 

May nais na palang pumitas ng rosal,

hindi ka pumarito nang kapanahunan,

Nang pumarito ka ay lagas na sa tangkay

buko man ay walat na sa ibang kamay.

 

Aral:  Alin ang naihahabol pa?  May nais ka pala, nagpahuli-huli.  Ang nakakatulad ay tala sa gabi.  Sisikat din pala ay nagpahuli-huli.

 

File:  pahayag039.htm     First uploaded:  2008-12-18     Last updated:  2008-12-18     Revision:  0

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.