PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 031

SINO ANG MAKAPAGPAPATOTOO?

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ama: O ano ba? Kamusta na ang inyong kuwentuhan? Kamusta ang inyong kuwentuhan? Masarap ang inyong kuwentuhan. Gusto Kong sumali eh hindi naman Ako makasali.

 

Eduardo Soriano: Ikuwento nga ninyo, Ama, yaong mga haka-haka namin at saka yaong namumutawi sa aming bibig ay parang katotohanan.

 

Ama: Hindi na Ako magsasalita. Ang makapagpapatotoo niyan, walang iba kundi kayo. Kung patotohanan Ko iyan, at para sa inyo ay kasinungalingan, eh mali. At kung hindi Ko naman patotohanan iyan at para sa inyo ay katotohanan, eh mali. Kaya hindi na Ako dapat na magpatotoo kung hindi ang inyong mga sarili.

File: pahayag031.htm First uploaded: 2008 July 8 Last updated: 2008 July 8 Revision: 0

 

Home Revelations Prophecies 888 Number of Jesus Crucifixion Teachings in Pilipino

Aristean Calendar Aristean Decimal Time Aristean Cycle World Peace Postings Site Map

 

Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.