PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 028

BUWAN NG PAGROROSARYO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ama:  Ngayon ay Buwan ng Pagrorosaryo (October).  Ano nga ba yaong rosaryo?  Naputol natin yaon eh. Yaon bang ‘Kuwintas-kuwintas, magkabila’y butas’?  O hindi ba yaong rosaryo, magkabila-bila’y butas? 

           Papaano natin, mga anak, isasalin sa lalong makabuluhang bagay ang buwan ng pagrorosaryo? 

Benigno:  Buwan ng Mahal na Birhen.  Buwan ng Paghingi ng tulong sa Mahal na Birhen.

Ama:  Huwag ganoon, Benigno.  Baka sa Nobyembre ay wala nang manghingi ng tulong kay Blessed Virgin.

Alright, Buwan ng Paghahandog sa Mahal na Birhen.  Buwan ng Paghahandog sa Mahal na Birhen.  Iyan ang ating dapat ipangalan.  Buwan ng Paghahandog.  Tayo naman ang maghahandog.  Ano yaong ating ihahandog?  Ang ating puso.

Someone said: “Kaluluwa”.

Ama:  No, sa Diyos mo ihahandog iyan.  Hindi kay Blessed Virgin iyan.  Ihahandog natin kay Blessed Virgin ang ating puso.  Ang pagpapakalinis ng budhi, ng consciencia sa Kastila.  Budhi sa Tagalog.  Ang paglilinis ng ating konsiyensia.  Ang paglimot natin o pagtalikod sa mga pagkakasala lalo na sa mga bagay ng kahalayan.  Alright, sa babae lang ba may mahalay?

Marcial:  Hindi po.

Benigno:  Lalaki din po.

Ama:  Good.  Ihandog natin ang kalinisan ng ating puso upang tayo ay maging katangi-tangi para sa kanya.  Ihandog natin ang ating buong kalinisan ng pag-iisip at ang lubos na pagtalikod sa mga bagay na may kahalayan.  Alright, maraming bagay na may kahalayan at ang sumusunod ay ating pasasalamatan at ang hindi sumunod ay aapuyan Ko ng Aking lubos na kalungkutan.  Ang babae ay magpakababae at ang lalaki ay magpakalalaki.  Ngayon ay ang mga lalaki ay babae na eh.  Tinatanong ba ninyo sa Akin kung bakit?

Anita Pasion:  Bakit po, Ama?

Ama:  Kung bakit ang lalaki ngayon ay babae na?  Ikaw, Benigno, hindi mo tinatanong sa Akin kung bakit?  Guillermo?  Filomeno?

Guillermo:  Bakit po?

Benigno:  Ibig ko pong malaman ang inyong paliwanag, Ama.

Ama:  Tingnan mo, Benigno.  Tingnan ninyo ito, Guillermo.  Hindi ba ang lalaki ay matigas?  Hindi ba?  At ang babae ay malambot.  Kung matigas ang lalaki, mapagtitimpian ang anumang hibo ng Demonyo sapagkat siya ay matigas.  Pero ang lalaki ngayon ay wala nang hinahangad kung hindi manghalay, manggahasa.  Samakatwid, siya ay malambot.

 

                         

File:  pahayag028.htm     First uploaded:  2008 July 7     Last updated:  2008 July 14     Revision:  1

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.