PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 027

PAGBIGTI NG TAO SA LEEG NG DIYOS©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

            Ibig kong ibahagi sa inyo ang sinabi ng Espiritu Santo na aming nakakausap tungkol sa mga Prayer Rallies:

 

“Lalawak at hahaba pa ang lubid na pambigti ng labi sa leeg ng Diyos.  Nasa labi lang.  Ibibitin lamang doon ang Diyos.  Gagawing kublihan.  Tulad ng mga nakikita natin ngayon na mga Prayer Rally (Inutal na binigkas ng Espiritu Santo ang salitang Prayer Rally na parang may panunuya o sarcasm.).  Ito kaya ay makatotohanang dalangin?  Hindi kaya ito ang lubid na tali sa leeg ng Diyos na nakasabit sa mga labi?  Tinatanggap nga kaya ng Diyos ang panalangin ng sinuman na may kimkim na kagalitan at kapootan sa puso?  Makapagdadasal nga kaya kayo ng taimtim kung ang nasa inyong puso ay pagkapoot?  Malalapit nga kaya kayo sa Diyos kung ang inyong puso ay kapos na kapos sa pag-ibig?  Ito ang pagbibigti ng tao sa leeg ng Diyos.”

                         

File:  pahayag027.htm – Last updated:  2008 July 5

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.