PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 024

PUNO NG GRANADA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

            Kinanta ni Ama ang “Puno ng Granada”.

 

            May isang puno ng granada

            na hitik na hitik ng bunga.

            Papaano nga Diyos ang pagkuha,

            walang kamay kundi paa?

 

            Ang mainam nating gawin,

            magpagawa ng ibong papel,

            saka natin padapuin

            sa granadang nakabitin.

 

            Ako’y, Neneng, ihuli mo

            ng isang ibong kulyawan (oriole).

            Barilin at patamaan

            ngunit huwag lamang masasaktan.

 

            Magpakulo ng tubig,

            kumukulo ay malamig;

            At himulmulang makinis,

            balahibo’y huwag maaalis.

 

            Duruin sa duruan,

            at iihaw ng talantang;           

            Balutin mo sa papel,

            at talian ng buhangin.

 

            Sa ilong paraanin,    

            tuwi-tuwi darating sa atin.

 

            Ito ang paliwanag ni Ama sa kahulugan ng kanta:

 

            “May isang puno ng granada na hitik na hitik ng bunga.  Papaano nga kaya Diyos ang pagkuha, walang kamay kundi paa.”  Ang mainam daw nating gawin, “magpagawa ng ibong papel, saka nating padapuin sa granadang nakabitin.”

            Ano iyon, mga anak?  Alin ang puno ng granada?  Ang Aking puno ng granada ay ang kalangitan.  Diyan ay napakaraming bunga, sapat ninyong ikabusog at ikapawi ng inyong madlang kagutuman at madlang kauhawan.  Pero papaano ang inyong mangagagawin ng pagkuha?  Wala naman kayong kamay dahil hindi makukuha ng kamay iyon.  Hindi makukuha ng kamay kaya ang kailangan doon eh gagawa na lang tayo ng ibong papel.  Ano ang mga ibong papel?  Gagawa tayo ng mga kabutihan.  Iyon ang ating gagawing ibon.  At kung tayo ay mayroon ng ibon, makararating tayo sa kaluwalhatian ng langit.

            Ngayon, Ako naman sa inyong lahat ay nagpapahuli ng ibon.  “Ako, Neneng, ay ihuli mo ng ibong kulyawan.”  Ano yaong kulyawan?  Makasalanan.  “Barilin at patamaan pero huwag masasaktan.”

            Ano ang gagawin natin ngayon?  Pangangaralan natin, mga anak, pangangaralan natin.  Hindi sa masama.

            “Magpakulo tayo ng tubig, kumukulo ay malamig.”  Papaano iyon?  Atin siyang bibigyan ng mainit na aral na hindi makapapaso. 

            “At himulmulan nating makinis, balahibo ay huwag maaalis.  Alin ang hihimulmulan natin?  Aalisin natin?  Ang himulmul eh …

            Sabi ni Marcial Aguila, “Mga kasalanan.”

            Yaong kanyang mga kasalanan.  Samakatwid, hindi maaalis ang anumang kagandahan ng kanyang balahibo.  Ang kasalanan lang ang ating aalisin.

 

File:  pahayag024.htm – Last updated:  2008 July 5

 

HomeRevelationsProphecies888 – Number of JesusCrucifixionTeachings in Pilipino

Aristean CalendarAristean Decimal TimeAristean CycleWorld PeacePostingsSite Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.