PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 021

PAGHIHIWALAY NG MAG-ASAWA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

 

Huwag mong hihiwalayan ang iyong asawa kahit hindi siya mananampalataya.  Malay mo, baka ikaw ang panggagalingan ng kanyang ipagiging mananampalataya. 

Huwag mong hiwalayan ang iyong asawa sapagkat baka sakaling siya ay hindi mayabang ay matuto siyang maging hindi mayabang ng dahil sa iyo. 

Huwag mong hihiwalayan ang iyong asawa sapagkat ang bagay na iyan ay ubod, walang kapantay, ng sakit. 

Huwag mong hihiwalayan ang iyong asawa sapagkat dapat mong malaman, ang mag-asawa ay iniiwan ang bahay ng magulang at nakikipagsama sa iyo ng dahil sa pag-ibig. 

Huwag mong hihiwalayan ang iyong asawa sapagkat di siya nakikipag-isa sa kanyang magulang ngunit nakipag-isa siya sa iyo. 

Ngunit lagi mong tuturuan ang iyong asawa na maging maka-Diyos. 

 

Magpakatino kayo.  Isip-isipin mong kayo’y dalawang pinag-isa.  Hindi siya nag-iisang ililigtas mo kung hindi sarili mo ang iyong pinatay.  Sarili mo ang inyong pinaghiwalay.  Isipin mo iyan.  Kayo’y dalawang pinag-isa.  Walang nag-utos sa inyong kayo’y magkaisa.  Walang nag-utos sa inyong kayo ay magsama.  Wala kundi kayong dalawa.

 

File:  pahayag021.htm – Last updated:  2005 November 13

 

HomeRevelationsProphecies888 – Number of JesusCrucifixionTeachings in Pilipino

Aristean CalendarAristean Decimal TimeAristean CycleWorld PeacePostingsSite Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2005

All rights reserved.

 

 

Translation in English:

 

Do not separate from your spouse even though he/she is not a believer (that is, believer in the God that you believe in).  Who knows, you may be the source of his/her becoming a believer.

Do not separate from your spouse because he/she may, as being not boastful, learn to become as being not boastful because of you.

Do not separate from your spouse because that thing (separation) is very, unparalelled, painful.

Do not separate from your spouse because you must know, each of you leaves the house of his/her parents and unites with you because of love.

Do not separate from your spouse because he/she did not unite with his/her parents but united with you.

But always instruct your spouse to be godly.

 

Straighten out your thinking.  You must understand that you are two who were united as one.  He/she is not the only one you will save but you killed yourself.  You separated yourself.  Think about that.  You are two made as one.  No one commanded either of you to become united as one.  No one commanded either of you to join up together.  No one except the two of you.