PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 018

ANG KAGULUHAN SA PILIPINAS

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ibig Kong ulitin sa inyo na kapag talagang ang gulo sa Pilipinas ay nagpatuloy, magkakagulo na ang buong daigdig at hindi ang bansang Pilipinas lang. Kung baga sa lamparang ilawan, ang mitsa ay Pilipinas. Kapag nasindihan ang mitsa, gumagana na ang buong lampara at kapagka nagpatuloy ang gulo sa Pilipinas, magkakagulo na sa buong daigdig at hindi na magkakaroon ng katapusan ang kaguluhan hanggang sa malipol, umunti ang tao. Iilan na lamang ang matitira. Kaya kayo eh habang may panahon pa, habang may panahon pa, ay asikasuhin na ninyo ang paglilinis ng inyong sarili. Sapagkat kung dumating ang takdang oras na kayo ay marumi, nariyan na, mga anak, ang inyong bisita, ang inyong panauhin ay narito na sa hagdanan, saka pa ba ninyo pupulutin ang mga kalat sa inyong bahay katulad ng nakikita Ko sa karamihan?

File: pahayag018.htm Last updated: 2004 November 16

 

Home Revelations Prophecies 888 Number of Jesus Crucifixion Teachings in Pilipino

Aristean Calendar Aristean Decimal Time Aristean Cycle World Peace Postings Site Map

 

Aristeo Canlas Fernando 2004

All rights reserved.