PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 015

MGA KASINDAK-SINDAK NA MGA PANGYAYARI©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ang mga inaakala ninyong hindi darating ay ang mga bagay na lubhang kasindak-sindak o kakila-kilabot.  Ngunit sa akala ninyo ay hindi darating ngunit darating at ang kasindak-sindak na mga pangyayari, darating at darating.

Matutuklasan ninyo na isa sa inianak ay may sungay.  Matutuklasan ninyo, may apat na paa.  Matutuklasan ninyo, ipinanganak ng pusa ay tao.  Matutuklasan ninyo ipinanganak ng tao ay pusa.  Matutuklasan ninyo ang lahat ng mga kasindak-sindak na pangyayari.

Ibig lang sabihin sa inyo, baguhin na ninyo ang inyong mga asal.  Ano yaong asal?  Baguhin na ninyo ang inyong mga uguali, ang inyong ginagawa.  (Ugali at asal ay magkaisa ngunit ang ginagawa ay iba.)  Baguhin na ninyo ang inyong mga gawain.  Ibahin na ninyo ang inyong mga isipin.  Ano ang iniisip?  Halimbawa ay iniisip ninyong yumaman.  Halimbawa ay iniisip ninyong magpakahirap para yumaman.  Baguhin na ninyo iyan.  Baguhin na ninyo iyan.  Malapit nang dumating ang mga kasindak-sindak na pangyayari.

Huwag ninyong iisipin kahit kailan na ako ay nananakot sapagkat iyan ay darating.  Ano ang nasa Apokalipsis?  Darating ang sandali na magkakaroon ng balang, balang na hugis babae, balang na ang buhok ay mahaba.  Hindi ka ba kikilabutan noon?  ‘Pag nakakagat ay matagal.  Magsusugat-sugat ka at gusto mo nang mamatay ay hindi ka pa mamamatay.  Malapit na malapit na.  Ako ay hindi nagbibiro.

File:  pahayag015.htm – Last updated:  2004 November 16

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2004

All rights reserved.