PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 007

PAKIKISAMA

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ang sumusunod ay pahayag ng Mahal na Ama na nanggaling sa isa sa aming mga sesyon sa Kanya:

 

Sapagkat sa isang tao ay napakahirap ang umalis sa sariling bahay.  Sa isang tao ay pinakamahirap ang makihiga sa sahig ng may sahig.  Sa isang tao ay pinakamahirap umunan sa unan ng may unan.  Anupa at sa lahat ng mga tao ay mahirap sa lahat gampanan ang pakikisama.

 

Pinakamahirap gampanan ang pakikisama.  Napakahirap.  Nasa pakikisama ang totoong nagmamahal.  Nasa pakikisama ang nagmamahal-mahalan.  Nasa pakikisama ang abutin mong pagtawanan, ang ikaw ay kutyain o purihin nang paimbabaw.  Nasa pakikisama ang pagnanakawan ng tiwala.  Nasa pakikisama ang pag-aapuyan ng pag-ibig.  Nasa pakikisamang lahat -- ang pagkukulang, ang kapintasan na kailan man ay hindi nagkakaroon ng wastong kahustuhan sapagkat ang tao dito sa balat ng lupa ay walang kasiyahan.

 

Dito sa inyo, ang maganda ay pumapangit.  Ang mas maganda ay pumupunta lang, tumatayo lang sa ordinaryong ganda hanggang sa tumuloy sa pagiging pangit.  Ang ubod ng ganda ay tumatayo rin sa maganda-ganda at umuuwi rin sa ubod ng pangit.  Ano pa at ang kawalang-kasiyahan ng tao ang nag-uutos ng lahat ng mga bagay na ikinawawala ng ganda ng lahat ng uri ng maganda.


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to List of Sermons] [Back to Top]

Aristeo Canlas Fernando 2003
All rights reserved.