MISA 009

TINATANGGAP KO
(Part 4 of 4)

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Eduardo Soriano: Tinatanggap ko ang pagkain ng aking kaluluwa kasama ng kapatawaran ng aking pagkakasala.

Ama: Paano yaong sagot mo, Eduardo? Tinatanggap ko ...

Eduardo: Ang pagkain ng aking kaluluwa ...

Ama: Ang pagkain ng aking kaluluwa ...

Eduardo: Kasama ng kapatawaran ng aking mga sala.

Ama: Kasama ang kapatawaran sa aking mga sala.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa009.htm

http://aristean.org/misa009.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.