MISA 008

PAGTALAGA NG KATULONG SA PAGSAGOT
(Part 3 of 4)©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Kung minsan eh may sagot, at kung minsan naman eh wala. 

Anita Perez:  Walang quorum.

Ama:  Dapat, Roman [Enriquez], kukuha ka diyan ng katulong na talagang sasagot at nang nadidinig naman noong mga sinusubuan yaong kanilang dapat na sabihin, hindi man, hindi man sabihin ng malakas noong mga sinusubuan, dapat sila’y sumunod noon.  Hindi yaong makikinig lamang kayo  at (?).  Dapat, susunod kayo sa inyong sarili.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa008.htm

http://aristean.org/misa008.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.