MISA 007

SAGOT NG SINUSUBUAN NG OSTIYA
(Part 2 of 4)

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Nalimutan mo. Bakit ganoon? Tinatanggap ko, ano?

Mga tao: Tintanggap ko ang pagkain ng aking kaluluwa kasama ang kapatawaran ng aking pagkakasala.

Ama: Bakit mo nililimot iyon?

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa007.htm

http://aristean.org/misa007.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.