MISA 006

ANG SINASABI NG NAGSUSUBO NG OSTIYA
(Part 1 of 4)

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Ano ang sinasabi mo, Roman, sa pagsusubo?

Roman Enriquez: Pakabanalin ang kaluluwa mo ng katawan ni Jesucristo.

Ama: Alright.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa006.htm

http://aristean.org/misa006.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.