LAGPASAN MO ANG LAHAT NG AKING PAGKAKASALA

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

(Sumunod kayo sa Akin.)

Panginoon, Panginoon, lagpasan Mo ang lahat ng aking pagkakasala.
Ituloy Mo lahat ng pangangailangan ko sa pagsisisi upang sa gayon, kami ay mamatay nang wala ng pagsisisihan.

Siya nawa.

 

(Iyan ay parati ninyong darasalin. Kahit maigsi iyan, kailangan ninyo iyan. Okay.)

(Transcription ito galing sa tape c01a, 01:29-02:00.)

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\dasal082

http://aristean.org/dasal082.htm

First uploaded: 
Last updated:

2014-11-01
2014-11-01


Revision: 0

Copyright 2014 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.